• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 8. 2020, predminulý mesiac

obrázok obrázok obrázok obrázok

 

Trnavská univerzita v Trnave 
Pedagogická fakulta 
Katedra slovenského jazyka a literatúry

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave


☎ +421 33 5939 540 ✉ adresa elektronickej pošty

 

Pozvánka na

 

XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov,

 

ktoré sa uskutoční

 

25. – 27. novembra 2020

 

v priestoroch študijného a kongresového 
strediska Modra­‑Harmónia

 

 

Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (zástupca OVK za Katedru SJaL PdF TU v Trnave) 
PhDr. Mária Šimková, Ph.D. (zástupkyňa OVK za SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave) 
Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D. 
Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. 
Mgr. Natália Kolenčíková, PhD. 
PaedDr. Mária Beláková, PhD. 
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 
Mgr. Lenka Haluzová 
Mgr. Katarína Mikulovičová 
Mgr. Jakub Hriňák 
Mgr. Dominika Bašistová 
Mgr. Štefania Vyskočová

 

Keďže sa dajú v súvislosti s organizovaním tohtoročného Kolokvia mladých jazykovedcov v dôsledku neistej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID­‑19 očakávať mnohé problémy, v rámci vyplnenia a odoslania nezáväznej online prihlášky Vás zároveň prosíme aj o vyplnenie miniankety, ktorej cieľom je zistiť, či by ste sa v prípade opätovného zhoršenia situácie s koronavírusom COVID­‑19 a zrušením prezenčnej formy organizácie kolokvia zúčastnili aj na online forme kolokvia.

Výsledkom miniankety sa budeme riadiť pri rozhodovaní sa o možnosti online formy organizácie podujatia. Ďakujeme za vyplnenie. Vyplniť a odoslať nezáväznú online prihlášku treba najneskôr do 31. 8. 2020!!!

  
Prihláška s minianketou. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Záväzné prihlášky aj s uhradením konferenčného poplatku na XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov budeme prijímať do 30. septembra 2020 na e‑mailovej adrese adresa elektronickej pošty.

Rokovacie jazyky: slovanské jazyky, anglický jazyk, nemecký jazyk.

Publikačné výstupy

  • recenzovaný zborník abstraktov v tlačenej podobe (predpokladaný termín vydania v čase konania kolokvia),
  • recenzovaný konferenčný zborník v elektronickej podobe (predpokladaný termín vydania v priebehu roka 2021).

Termíny

do 31. 8. 2020 vyplnenie a odoslanie nezáväznej online prihlášky
do 30. 9. 2020 poslanie prihlášok s abstraktom
do 30. 9. 2020 úhrada konferenčného poplatku
25. – 27. 11. 2020 konanie XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov
 
do 31. 1. 2021 odovzdanie príspevkov do elektronického zborníka

 

Všetky ostatné informácie Vám pošleme po vyhodnotení záujmu o účasť na podujatí.

Organizačný výbor konferencie sa teší na stretnutie!