• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 4. 2019, pred tromi rokmi

Dňa 11. apríla 2019 sa v miestnosti 4P1 uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie. So svojimi súťažnými príspevkami sa jej zúčastnili študenti slovenského jazyka a literatúry v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.

Cieľom podujatia bolo motivovať študentov k systematickej odbornej a vedeckej práci a poskytnúť im priestor nielen na prezentovanie výsledkov svojej práce, ale aj vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií prostredníctvom odborných diskusií. Konferencia nemala tematické obmedzenia, študenti sa teda mali možnosť zapojiť s ľubovoľnou témou súvisiacou so slovenským jazykom a literatúrou.

Vyhodnotenie konferencie:

  1. miesto: Patrik Miskovics, 3. ročník – Apropriácia ako literárny postup.
  2. miesto: Alžbeta Michelová, 2. ročník – Völuspá (interpretácia textu).
  3. miesto: Katarína Mikulovičová, 5. ročník – Nomokánon. Výklad a interpretácia.