• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 3. 2018, pred tromi rokmi

V pondelok 26. 2. 2018 študentov Pedagogickej fakulty TU poctil svojou prítomnosťou slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Podujatie organizačne pripravila PaedDr. Mária Beláková, PhD. Študenti dostali zaujímavú možnosť zúčastniť sa v čase klasickej prednášky na prednáške „nepedagóga“, spisovateľa. Vzhľadom na atmosféru v prednáškovej miestnosti a spôsob prezentácie sa však dá hovoriť skôr o priateľskom rozhovore než o prednáške. Daniel Hevier zavítal k budúcim pedagógom ako „žiačiteľ“ či „učižiak“, ako sa sám nazval. Ako učiteľ bez pedagogického vzdelania, ktorý sa od svojich žiakov či študentov učí učiť tým, že ich sám učí. Ide o akési nadobúdanie skúseností priamou vyučovacou činnosťou.

obrázok 
obrázok

Študentov zaujali hlavne námety na vyučovanie literatúry. Hevier hovoril o svojich pozitívnych reakciách žiakov počas vyučovania v istej základnej škole, kde sa podujal vysvetľovať obdobie štúrovcov: samotných dejateľov prezentoval ako futbalovú jedenástku hrajúcu na ihrisku, pričom každého z predstaviteľov postavil do pozície futbalového hráča. V útoku hrali Janko Kráľ a Janko Francisci Rimavský, pretože ich vlastnosti zodpovedali práve tejto pozícii. Podobných príkladov uviedol autor ešte niekoľko a všetky boli odmenené neštylizovaným aplauzom.

obrázok 
obrázok

Danielovi Hevierovi ďakujeme za spestrenie vysokoškolského vyučovania a za zaujímavé námety do budúcej praxe našich študentov.

  PaedDr. Mária Beláková, PhD.