• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 2. 2017, pred piatimi rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 
Vás srdečne pozývajú na cyklus prednášok organizovaný pri príležitosti roka čitateľskej gramotnosti

Mama má Emu

obrázok

Nad podujatím preberá záštitu dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Prednášajúci
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. – Katedra českého jazyka a lit. s didaktikou, PdF, Ostravská univerzita
Téma prednášky: Čtenářství dětí a mládeže v České republice: stav – vize – cesty ke změnám
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. – Katedra školskej pedagogiky, PdF, Trnavská univerzita
Téma prednášky: Čítanie a jeho význam v kultúrnom vývine dieťaťa v ranom detstve
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. – Katedra slovenského jazyka a literatúry, PdF, Trnavská univerzita
Téma prednášky: Práca s umeleckým textom na 2. stupni ZŠ
Miesto a termín konania akcie
Dátum a čas: 23. február 2017 o 15:30 hod.
Miesto: aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Priemyslená ul. č. 4

Tešíme sa na Vás!