Skočiť na hlavný obsah

Umiestnenie absolventov

Najvýznamnejší absolventi Katedry pedagogiky výtvarného umenia PdF TU

Doc. Mgr. Anna Vartecká (Šestáková), PhD. absolvovala PdF TU v roku 1998, vysokoškolská učiteľka a teoretička výtvarného umenia, Fakulta užitého umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem (CZ)

Mgr. Andrea Vitteková (Droščinová) ukončila štúdium na PdF TU v roku 1998, učiteľka na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline.

Mgr. Michaela Košútová Guillaume (Kozárová), PhD. absolvovala PdF TU v roku 1999, vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte TU a teoretička výtvarného umenia.

Mgr. Juraj Ezechiáš absolvoval PdF TU v roku 2000, riaditeľ a učiteľ na Súkromnej základnej umeleckej škole Pablo v Trnave.

Mgr. Ivana Tomášová absolvovala PdF TU v roku 2000, pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na PdF TU a teoretička výtvarného umenia.

Mgr. Michal Štofej absolvoval PdF TU v roku 2000, frontman skupiny Hudba z Marsu.

Mgr. Anita Ráczová absolvovala PdF TU v roku 2001, pracuje ako editorka v denníku SME.

Mgr. Jana Rumanová absolvovala PdF TU v roku 2001, Senior Foreign Rights Manager Kings Road publishing, Londýn (GB)

Mgr. Zuzana Strašiková absolvovala PdF TU v roku 2001, pracuje ako Art Director, FUSION DESIGN, Madrid (ES)

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. absolvovala PdF TU v roku 2002, vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte TU.

Mgr. Máliková (Domiková) Adriana absolvovala PdF TU v roku 2002, učiteľka v Súkromnej základnej umeleckej škole, Bučany.

Mgr. Tatiana Drimaj (Recká) absolvovala PdF TU v roku 2003, v roku 2008 ukončila štúdium na Katedre dejín umenia, Univesytet A. Mickiewicza, Poznaň (prof. P. Piotrowski), Poľsko, prekladateľka a historička umenia

Mgr. Alexandra Šmidáková absolvovala PdF TU v roku 2003, majiteľka internetového obchodu s handmade výrobkami SAShE

Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová absolvovala PdF TU v roku 2004 a Akadémiu výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2006, odborná asistentka na VŠVU Bratislava

Mgr. Zuzana Bachratá (Balážová), učiteľka výtvarnej výchovy a nemeckého jazyka na Europaschule Köln v Kolíne nad Rýnom (DE)

Mgr. Martina Ciprichová absolvovala PdF TU v roku 2004, učiteľka na Súkromnej strednej umeleckej škole Martin

PaedDr. Eva Koštialiková absolvovala PdF TU v roku 2004, učiteľka na ZŠ Dubnica nad Váhom

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD., univerzitný docent absolvoval PdF TU v roku 2005, v štúdiách pokračoval na Katedre konceptuálnych tendencií na Fakulte umění ČUT v Brne, Česká republika, kde ukončil štúdium v roku 2007 (MgA.) a doktorandské štúdium na PdF TU v roku 2010, vysokoškolský učiteľ na PdF TU a teoretik výtvarného umenia.

Mgr. Juraj Grác absolvoval PdF TU v roku 2005, pracoval ako Reception Supervisor v Buckinghamskom Paláci v Londýne, v súčasnosti Co Founder - Silence Promotions, Conservation Technician, National Gallery London (GB)

Mgr. et Mgr. art. Jana Huljaková absolvovala PdF TU v roku 2005 a Akadémiu výtvarných umení v roku 2007 v Banskej Bystrici.

Mgr. et MgA. Martin Kochan absolvoval PdF TU v roku 2007, v štúdiách pokračoval na Fakulte umění ČUT v Brne, Česká republika, kde ukončil štúdium v roku 2009

Mgr. Mária Marušíková absolvovala PdF TU v roku 2007, grafická dizajnérka, Praha (CZ)

Mgr. et Mgr. art. Ján Baláž absolvoval PdF TU v roku 2008, neskôr študoval na VŠVU Bratislava, konateľ a reklamný grafik - Cube to Cube s.r.o.

Mgr. art. Magdaléna Kuchtová absolvovala bakalárske štúdium na PdF TU v roku 2008, v roku 2010 VŠVU v Bratislave, nositeľka ceny Essl Award – slovenskej časti, lektorka v SNG Bratislava

Mgr. art. Peter Jelemenský absolvoval PdF TU v roku 2008, v roku 2010 VŠVU v Bratislave, výtvarník v Múzeu Brnenska / Muzeum ve Šlapanicích (CZ)

Mgr. Zuzana Štibrányiová absolvovala PdF TU v roku 2010, učila na Strednej odbornej škole v Hlohovci

Mgr. Martina Vrábelová absolvovala PdF TU v roku 2010, učila na Strednej odbornej škole v Hlohovci, módna návrhárka v Prahe (CZ)

Mgr. Paulína Buchová absolvovala PdF TU v roku 2010, pracovala ako kurátorka v Kysuckej galérii v Oščadnici

Mgr. art Štefan Oliš absolvoval bakalárske štúdium na PdF TU v roku 2010, v štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Výtvarník a učiteľ na Strednej umeleckej škole v Trenčíne

Mgr. Alexandra Pappová absolvovala PdF TU v roku 2010, vyučuje výtvarnú výchovu a anglicky jazyk vo Viedni na základnej škole (AT)

Mgr. Monika Reháková absolvovala PdF TU v roku 2010, učiteľka na Základnej umeleckej škole v Trnave

Mgr. Denisa Slávová absolvovala PdF TU v roku 2010, študentka na Katedre fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave, zároveň pôsobí ako pedagóg na Spojenej strednej škole v Bratislave

Mgr. Tatiana Vrtochová absolvovala PdF TU v roku 2010, učiteľka na Súkromnej základnej umeleckej škole Pablo v Trnave

PaedDr. Lucia Izakovičová absolvovala PdF TU v roku 2011, učila na Strednej umeleckej škole v Trenčíne

Mgr. Eva Kvasnicová, absolvovala PdF TU v roku 2011, pracuje ako Social media marketing specialist at Filmzie

Mgr. Valentína Nídelová absolvovala PdF TU v roku 2011, pracovala ako galerijný pedagóg v Galérii J. Koniarka Trnava

Mgr. Romana Bezděková (Blaserová) - absolvovala PdF TU v roku 2012, pracovala ako asistentka grafiky, Galéria mesta Bratislavy

Mgr. Radka Čabrádiová absolvovala PdF TU v roku 2012, učila na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici

Mgr. Monika Geršiová absolvovala PdF TU v roku 2012, učiteľka na Strednej súkromnej umeleckej škole v Topoľčanoch

Mgr. Ivana Poruban (Santová) absolvovala PdF TU v roku 2012, učiteľka na Strednej umeleckej škole v Trenčíne

Mgr. Helena Veličová absolvovala PdF TU v roku 2012, projektová manažérka v Slovenskom centre dizajnu v Bratislave

Mgr. Silvia Kaňka (Straková), absolvovala PdF TU v roku 2012, učiteľka na strednej škole umeleckých remesiel v Ostrave-Zábrehu (CZ)

Mgr. art. Adam Cisár, absolvoval bakalárske štúdium AVU na PdF TU v roku 2012, neskôr študoval scénografiu na VŠMU Bratislava, reklamný grafik – Cube to Cube s.r.o.

Mgr. Martina Chudá, absolvovala bakalárske štúdium AVU na PdF TU v roku 2012, výtvarníčka

Mgr. Magdaléna Kriško (Bližniaková) absolvovala PdF TU v roku 2013, stredoškolská učiteľka na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova ul., Bratislava

Mgr. Mária Fӧldešová absolvovala PdF TU v roku 2013, učiteľka na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova ul., Bratislava

Mgr. Lukáš Kijac absolvoval PdF TU v roku 2013, učiteľ na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA Trnava - odd. dizajnu

Mgr. Katarína Komžíková absolvovala PdF TU v roku 2013, grafička a správkyňa webu pre týždenník TEMPO v Partizánskom

Soňa Csontosová (Poláchová), absolvovala PdF TU v roku 2013, učí na Základnej umeleckej škole-Művészeti Alapiskola, Hurbanovo

Bc. Eleonora Stanková absolvovala bakalárske štúdium na PdF TU v roku 2013, v roku 2015 VŠVU v Bratislave,vedúca oddelenia digitalizácie v Národnom múzeu v Prahe (CZ)

Bc. Veronika Sujová absolvovala PdF TU v roku 2013, učiteľka na Súkromnej umeleckej škole vo Zvolene

Mgr. Matúš Blšťák absolvoval PdF TU v roku 2014, učil na Strednej súkromnej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave

Mgr. Katarína Illéšová absolvovala PdF TU v roku 2014, učiteľka na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova ul., Bratislava

Bc. et Mgr. art. Lucia Kotvanová absolvovala bakalárske štúdium na PdF TU v roku 2014, učiteľka, výtvarníčka, lektorka v Slovenskej národnej galérii v Bratislave – Schaubmarov mlyn, predtým pracovala ako kurátorka edičných programov v Kunsthalle Bratislava

Mgr. Veronika Moravčíková absolvovala PdF TU v roku 2014, učiteľka na Strednej súkromnej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave

Mgr. Linda Stopková absolvovala PdF TU v roku 2014, učiteľka na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova ul., Bratislava

Mgr. Katarína Babulicová absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na Základnej škole v Čachticiach

Mgr. Miriama Pastoreková (Danišová) absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave

Mgr. Zuzana Ďurianová absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na Gymnáziu v Sučanoch

Mgr. Daniela Belicová (Habdáková) absolvovala PdF TU v roku 2015, pôsobí v Mestskej knižnici v Piešťanoch ako kultúrno-výchovný pracovník

Mgr. Juliana Ivičicová absolvovala PdF TU v roku 2015, Elementárnu pedagogiku (externe na UK BA), učiteľka na Základnej škole Jelenia, Bratislava

Mgr. Miroslava Taligová absolvovala PdF TU v roku 2015, edukátorka v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Mgr. Vierka Katreničová absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na súkromnej materskej škole v Bratislave.

Mgr. Katarína Kupcová absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na Hotelovej akadémii v Trenčíne - anglický jazyk

Mgr. Kristína Sadloňová absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na Strednej umeleckej škole v Trenčíne

Mgr. Michaela Martinkovičová, absolvovala PdF TU v roku 2015, učiteľka na Základnej umeleckej škole v Trnave

Mgr. art. Erika Mészárosová absolvovala bakalárske štúdium AVU na PdF TU v roku 2015, výtvarníčka, teraz realizuje doktorandské štúdium na Fakulte výtvarných umění VUTv Brne (CZ)

PaedDr. Barbora Lipová, absolvovala PdF TU v roku 2016, učiteľka na Strednej umeleckej škole v Nitre

Mgr. Ida Muráňová absolvovala PdF TU v roku 2016, pracuje v Národní galerii v Prahe, Veletržní palác, Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost (CZ).

Mgr. Veronika Strecká, absolvovala PdF TU v roku 2016, výtvarná pedagogička - Ateliér Kaštan, Praha (CZ)

Mgr. Jana Homolová, absolvovala PdF TU v roku 2017, učiteľka na Základnej umeleckej škole v Cíferi

Mgr. Žaneta Aradská, absolvovala PdF TU v roku 2017, učiteľka na Základnej umeleckej škole v Cíferi, ilustrátorka

Mgr. Kristína Bartošeková, absolvovala PdF TU v roku 2017, učí na SZUŠ v Piešťanoch

Mgr. Lívia Pastorková (Niedelová), absolvovala PdF TU v roku 2018, učila na Základnej umeleckej škole v Trnave, teraz na ZUŠ vo Voderadoch

Mgr. Adam Galko, absolvoval PdF TU v roku 2018, kurátor v Turčianskej galérii v Martine

Mgr. Katarína Kručay (Hornáková), absolvovala PdF TU v roku 2018, pracuje vo vydavateľstve Pergamen Trnava, predtým pracovala ako PR manažérka Kunsthalle Bratislava

Mgr. Tereza Repková absolvovala PdF TU v roku 2018, pracuje v Moravskej galérii Brno (CZ)

Mgr. Jana Kucejová, absolvovala PdF TU v roku 2019, pracuje ako produkčná v RTVS

Mgr. Erik Michalčík, absolvoval PdF TU v roku 2019, učiteľ na Strednej umeleckej škole v Hlohovci.

Mgr. Vanda Stašíková, 2019, pracovala ako múzejná pedagogička, Spišské múzeum v Levoči, učí na Súkromnej základnej umeleckej škole v Bratislave výtvarný ateliér a počítačovú grafiku

Mgr. Linda Blahová, absolvovala PdF TU v roku 2020, kultúrna manažérka, kurátorka, pracuje ako galerijná výtvarníčka v Galérii mesta Bratislava, predtým pracovala v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany, spolupracuje s ARTA Piešťany, učiteľka na ZUŠ Piešťany

Mgr. Daniela Šiandorová, absolvovala PdF TU v roku 2020, pracovala externe v SNG Bratislava, MeetFactory Praha, teraz pracuje v Pragovka Praha a prispieva do odborných časopisov (Profil) (CZ)