Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (letný semester 2020/2021)
Vedúci katedry doc. akad. mal. Blažej Baláž adresa elektronickej pošty streda 9:30 – 11:00
Zástupca vedúceho katedry Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 12:00 – 14:40
Študijný po­rad­ca pre študijné… Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 12:00 – 14:40
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. adresa elektronickej pošty utorok 8:40 – 10:20
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 8:40 – 10:20
Katedrový správ­ca systému MAIS MgA. Štefan Blažo, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 16:20 – 18:00
Zamestnanci nezaradení do žiadneho oddelenia
doc. akad. mal. Blažej Baláž adresa elektronickej pošty streda 9:30 – 11:00
doc. Mgr. art. Mária Balážová adresa elektronickej pošty pondelok 10:00 – 11:00 
streda 10:00 – 11:00
Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD. adresa elektronickej pošty streda 11:00 – 13:00
MgA. Štefan Blažo, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 16:20 – 18:00
Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. adresa elektronickej pošty utorok 8:40 – 10:20
Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:00 – 13:50
Mgr. art. Marcel Mališ, ArtD. adresa elektronickej pošty piatok 9:00 – 11:00
Mgr. Miloš Štofko, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:50 – 14:40 
štvrtok 12:50 – 13:35
Oddelenie dejín a teórie umenia
Vedúca oddelenia doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil. adresa elektronickej pošty utorok 17:00 – 18:00
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 12:00 – 14:40