Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. akad. mal. Veronika Rónaiová

profilová fotografia

  Miestnosť: 708
  Klapka: 565
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: http://www.​artfacts.​net/​en/​artist/​veronika­‑ronaiova­‑148509/​profile.​html opened in a new window
(usually regards external link)
  Doc. akad. maliarka Veronika Rónaiová (nar. 1951) študovala na VŠVU v rokoch 1970 až 1976. Bola habilitovaná na docentku v odbore výtvarné umenie na VŠUP v Prahe, 2002. V rokoch 1976 až 1989 pôsobila ako výtvarníčka v slobodnom povolaní, 1989 až 2003 na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. V roku 1999 založila umeleckú skupinu Indivisual pri SVÚ. 
Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2003. Vyučovala predmety kresba, grafikamaľba. V súčasnosti vedie ateliér maľby. Program ateliéru maľby ponúka široké spektrum možností aplikovania maliarskych postupov v súčasných intenciách postmoderny. Študenti si osvojujú výtvarný vizuálny jazyk, vzhľadom na maliarsky kód. Neskôr svoju vlastnú výpoveď môžu transponovať okrem tradičných technologických postupov do polohy, ktoré ponúka aktuálne umenie – public art, ekologické tendencie a feministické umenie. Spolupracovala pri vytvorení koncepcie študijných programov animácia výtvarného umeniapedagogika výtvarného umenia a je spolugarantka bakalárskeho študijného programu.
  Po roku 1976 aktívne vystavuje doma i v zahraničí, niekoľko z významnejších prezentácií: New painting, Slovak culture centre, Praha, 1989, Slovak contemporary painting, Gallery Imagem, Lisabon, 1989, Slovak Art Contemporaine, Ostarichy gedenkstätte, Neuhofen, 1991, Close Encounter, Bratislava – Amsterdam, 1993. V roku 1999 participovala na reprezentácii slovenského umenia v rámci výstavy Slovak art for free na Benátskom bienále. Zúčastnila sa na výberovej medzinárodnej výstave v Taliansku v 2007 Collezionami, Cittadella della Cultura, Bari. V roku 2011 participovala na výstave svetového hyperrealizmu East of Eden – Photorealism v Ludwig Múzeu v Budapešti (HU). Realizovala mnoho samostatných výstav, v Stredoslovenskej galérii, Banská Bystrica (2014), Galérii mesta Bratislavy (2008), Považskej galérii v Žiline (2003), Galérii Jána Koniarka v Trnave (2002).
  Jej tvorba bola reflektovaná domácimi (Výtvarný život, Profil, Dart) aj zahraničnými periodikami (Ateliér, Új Művészet, Umělec). Získala niekoľko domácich a zahraničných ocenení, okrem iných to boli 2. místo v mezinárodní malířské souteži Nadace Barceló, Praha, 2005 a v roku 2012 Ocenenie maďarského združenia grafikov v Budapešti na Medzinárodnom bienále kresby v Plzni (CZ). Umelecké monografie o jej tvorbe vydali v roku 1984: Janči, Z.: Veronika Rónaiová. In 9. zväzok Galérie mladých. Bratislava : Tatran. A v roku 2004: Rusinová, Z. – Kiczková, Z. – Gregor, R.: Veronika Rónaiová. Bratislava : J. M. Press.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1966 – 1970, Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, aranžérsko­‑výstavné oddelenie

Akademický titul: 1970 – 1976, Vysoká škola výtvarných umení, oddelenie voľnej grafiky
Umelecko‑pedagogický titul: 2002, habilitovala na docentku na Vysokej škole uměleckého průmyslu, Praha

Priebeh pracovných pomerov

 • 1976 – 1998, žije ako výtvarníčka v slobodnom povolaní
 • 1998 – 1999, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydra, Bratislava
 • 1998 – 2003, Fakulta architektúry STU, Bratislava (odborná asistentka)
 • 2003 – dodnes, Pedagogická fakulta TU (docent)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • 1998 – 2003, Fakulta architektúry STU v Bratislave (odborná asistentka).
 • 2003 – dodnes, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: výtvarné umenie: Ateliér maľby, Ateliér kresby, školiteľka diplomových prác.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Samostatné výstavy

1977 Veronika Rónaiová – Obrazy a grafiky z nemocničného prostredia, Bratislava, UTRCH 
Veronika Rónaiová / s Ulianou Zmetákovou – Maľba a grafika, Nové Zámky, Okresné múzeum
1979 Veronika Rónaiová – Obrazy a grafiky, Bratislava, Malá galéria Slovnaft – GMB
1983 Veronika Rónaiová, Bratislava, Galéria mladých SFVU
1984 Obrazy, kresby a grafiky Veronika Rónaiová – Výber, Varšava, Slovenské kultúrne centrum (PL) 
Obrazy, kresby a grafiky, Trnava, Galéria Jána Koniarka
1989 Nová tvorba, Praha, Dom slovenskej kultúry (CZ)
1991 Veronika Rónaiová – kresby, Bratislava, Galéria Palisády
1994 Nedokončené obrazy, Bratislava, Galéria Nova 
Socha v obraze, Bratislava, Galéria ECO Banky
1995 Archeológia emócií, Bratislava, Galéria Nova
1996 Reinterpretácie a podobenstvá, Dunajská Streda, Vermesova vila SNG 
Autointerpretácie, Zvolen, SNG, Zvolenský zámok
1997 Nová archeológia emócií, Galéria u Streitov, Sovinec (CZ) 
Ars Rediviva, Praha, Národní technické múzeum (CZ) 
Veronika Rónaiová – Štyri ročné obdobia, Bratislava, Reduta
1998 Enigma, Bratislava, GMB Mirbachov palác
2000 Indivisual / s E. Ploczekovou a R. Makarom, Martin, Turčianska galéria 
„3 + 1“ / s E. Ploczekovou a D. Králikom, Martin, Výstavná sieň SAS
2002 Inventúra, Trnava, Galéria Jána Koniarka 
Indivisual, Košice, Východoslovenská galéria 
What’s The News? Indivisual, Kremnica, Mestské múzeum 
Veronika Rónaiová – Obrazy, Bratislava, Kultúrne stredisko pri kostole sv. Vincenta de Paul
2003 Malá retrospektíva, Žilina, Považská galéria umenia 
Mapovanie priestoru, Bratislava, Centrum rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK
2005 Kompresie, Bratislava, Galéria Nova
2007 Veronika Rónaiová – Nová tvorba, Galéria Bonjour, Bratislava
2008 Na nebi i na zemi, Výstavná sieň SVÚ, Dostojevského rad, Bratislava 
REALizácie, GMB Pálffyho palác, Bratislava 
Sociálna sonda1, Galerie u dobrého pastýře, Brno (CZ)
2009 Dvojhlas, Galéria Kruh, Ostrava (CZ) 
Cestou maľby, Art gallery Devín, Bratislava
2010 PIKANTOTÉKA spolu s Cyrilom Blažom a Michalom Černušákom, Výstavná sieň 
Slovenského inštitútu, Budapešť (H)
2012 Sociálna sonda 2, Dom umenia, Bratislava 
Sociálna sonda 3, Dom umenia, Bratislava
2013 Kontexty RGB, spolu s Cyrilom Blažom a Romanom Gajdošom v GMAB v Trenčíne
2014 Peter a Veronika Rónaioví u Bandyho, Kníhkupectvo u Bandyho, Bratislava 
Vnímať svoje limity, Pretórium SGBB v Banskej Bystrici 
Úschovňa, MGRS v Rimavskej Sobote
2015 Unlimited, KHU Košice 
Trójsky kôň, GEZ Nové Zámky

Kolektívne výstavy

1979 Slovenská grafická tvorba 1970 – 78, Olomouc, Galerie výtvarního umění (CZ) 
Zeitgenösische Slovakische Malerei, Galéria mesta Berlín (DDR)
1980 V. Medzinárodné bienále maľby, Košice, Východoslovenská galéria 
Wspólczesna Sztuka Czeska i Szlowacka, Varšava, Paňstwove muzeum etnograficzne (PL) 
Mladí výtvarníci, Bratislava – Brno, Brno, Dům umění (CZ)
1982 Celoslovenská výstava mladých, Bratislava, Dom umenia 
2. Celoslovenská výstava kresby, Žilina, Považská galéria umenia 
VI. Medzinárodné bienále maľby, Košice, Východoslovenská galéria
1983 Současné slovenské malířství, Uherské Hradiště, Slovácke múzeum a galérie 
30 Godina Čechoslovačkog Slikarstva, Beograd, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorič (YU) 
L’art Graphique Tchécoslovaque, Théatre Municipal, ESCH­‑sur­‑Alzette (F)
1984 Mai Szlovák Grafika, Budapešť, Magyar nemzeti galéria (HU) 
Slowakische Grafik, Berlin, Galerie am Weidendamm (DDR)
1985 III. Celoslovenská výstava kresby, Žilina, Považská galéria umenia
1987 Nový slovenský obraz, Bratislava, Československý rozhlas
1989 5. Súčasná slovenská kresba, Žilina, Považská galéria umenia
1990 Salón 90, Bratislava, PKO 
90 autorů v roce 90, Praha, Palác kultúry (CZ)
1991 Nová figurácia – Reccollections, Bratislava, Galéria SFVU 
Slovak art contemporaine, Neuhofen, Ostarichy, Gedenkstätte (A)
1992 Salon d’automne, Paríž (F)
1993 Close encounter, Bratislava – Amsterdam, Bratislava, Galéria Médium 
Slovenská kresba, Praha, Národní galerie (CZ)
1996 Súčasná slovenská grafika XIII., Banská Bystrica, Štátna galéria
1999 Barok – stratený raj, Bratislava, Slovenská národná galéria 
Súčasná slovenská grafika XIV., Banská Bystrica, Štátna galéria 
Slovak art for free (Benátske Bienále), Česko­‑slovenský pavilón, Benátky (I)
2001 Expresívne tendencie, Nitra, Nitrianska štátna galéria 
Melancholie, Brno, Moravská galerie (CZ) 
Barok, stratený raj, Praha, Dom slovenskej kultúry (CZ) 
Eine Kurze Geschichte zur Malerei, Leverkusen, Foyer Erholungshaus (D)
2003 Slovenské vizuálne umenie, Bratislava, Slovenská národná galéria 
Realizmus a skutočnosť, Bratislava, Stála zbierka GMB, Pállfyho palác 
Slovenské vizuálne umenie, Košice, Východoslovenská galéria 
Realizmus a skutočnosť, Stála zbierka, Bratislava, GMB, Pállfyho palác
2004 IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004, Galerie mesta Plzně (CZ)
2005 Prievan, Žilina, Považská galéria umenia 
IV. Nový zlínsky salon 2005, Zlín, KGVU (CZ) 
Ste hladný po umení, Bratislava, Centrum súčasného umenia 
Prievan, Praha, Dom U Zlatého prstenu (CZ) 
2. ročník mezinárodní malířské soutěže, Praha, Hotel Barceló (CZ)
2006 Autopoesis, Bratislava SNG 
22 minut 50,28 sekundy, Praha Galerie Art Factory (CZ)
2007 Collezionami, Bari, Cittadella della Cultura (I) 
Medzinárodné trienále kresby, Wroclaw, Museum Academy (PL)
2008 Slovenská grafika XX. stor., Bratislava, GMB Mirbachov palác 
Stredoeurópsky festival umení Trnava 2008, Trnava, GJK Kopplov kaštieľ
2009 Medzinárodné trienále kresby, Museum of Academy, Wroslaw (P)
2010 Medzinárodná výstava kresby, World gallery of drawings, Skopje (M)
2011 Alternatívna slovenská grafika, Galéria Cypriána Majerníka,Bratislava 
ObraSKov – súčasná slovenská maľba, Wannieck Gallery, Brno (CZ) 
East of Eden – Photorealism, Ludwig Museum, Budapešť (H)
2012 Nulté roky, Modem galéria, Debrecen (H) 
obraSKov (súčasná slovenská maľba), Vaněk Gallery Brno (CZ) 
Medzinárodné trienále kresby, Museum of Academy, Wroslaw (P) 
Medzinárodné bienále kresby, Plzeň (CZ)
2013 Zostane to v rodine, GMB Mirbachov palác, Bratislava 
Pekná maľba (La Belle Peinture), Pistoryho palác, Bratislava
2014 Pf 2014 pre Kolomana Sokola, Art Centre, Liptovský Mikuláš
2015 Pf 2015 pre Kolomana Sokola, Art Centre, Liptovský Mikuláš

Bibliografia

Katalógy, periodiká

 • Kriška, F. 1983. Veronika Rónaiová. Bratislava : Galéria mladých, katalóg, 28 s.
 • Fila, R., Kriška, F., Janoušek, I. 1998. Enigma. Bratislava : GMB, katalóg, 32 s.
 • Peterajová, Ľ. 1976. V. Rónai – Filová – Katalóg diplomových prác. Bratislava : VŠVU, katalóg, 8 s.
 • Podberská, M. 1977. Veronika Rónaiová spolu s Ulianou Zmetákovou. Nové Zámky : Okresné múzeum, katalóg, 12 s.
 • Hrnčírik, M. 1984. V. R. Obrazy a grafiky. Trnava : Galéria Jána Koniarka, katalóg, 8 s.
 • Žišková, T. 1990. Intenzívne pohrúženie. Praha : SFVU, katalóg, 10 s.
 • Rusinová, Z. 1996. Reinterpretácie alebo zrkadlenie a podobenstvá. Dunajská streda : SNG – Vermešova vila, skladačka 6 s.
 • Fila, R., Rusinová, Z. 1997. Nová archeológia emócií. Sovinec : Galerie u Streitú, skladačka, 6 s.
 • Rónaiová, V. 2000. Za clonou reality. Bratislava : Rónaiová, skladačka, 6 s.
 • Ridila, J. 2000. Indivisual. Bratislava : Indivisual, katalóg, 32 s.
 • Putišová, M., Jablonská, B., 2001 Videnie. Bratislava : Cik­‑Cak Centrum, dvojlist.
 • Putišová, M. 2003. Inventúra. Trnava : Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ, dvojlist.
 • Putišová, M. 2004. Malá retrospektíva. Žilina : Považská galéria umenia, katalóg, 34 s., ISBN 80­‑88730­‑49­‑X.
 • Trojanová, V. 2005. Kompresie. Bratislava : Galéria Nova, skladačka, 6 s.

Umelecké monografie

 • Janči, Z. 1984. Veronika Rónaiová. In 9. zväzok Galérie mladých. Bratislava : Tatran. 72 s., ISBN 61­‑627­‑84.
 • Rusinová, Z., Kiczková, Z., Gregor, R. Veronika Rónaiová. Bratislava : J. M. Press, 2004, 215 s., ISBN 80­‑85417­‑11­‑1.

Zbierky

 • Slovenská národná galéria, Bratislava.
 • Galéria Jána Koniarka, Trnava.
 • Galéria mesta Bratislavy.
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín.
 • Východoslovenská galéria, Košice.
 • Štátna galéria Banská Bystrica.
 • Považská galéria umenia, Žilina.
 • Múzeum mincí a medailí, Kremnica.
 • Štátna galéria, Prešov.
 • Štátna galéria, Lučenec.
 • Zbierka obrazov v Kúpeľoch Turčianské Teplice.
 • Nitrianská galéria, Nitra.
 • Stredoslovenská galéria Banská Bystrica.
 • Kysucká štátna galéria v Čadci.
 • Galéria Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši.
 • Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave.
 • Roman Fečík Gallery Bratislava.
 • Mestská galéria Rimavská Sobota.
 • Valtické múzeum, Valtice (CZ).
 • Nadace Barceló, Praha (CZ).
 • Súkromné zbierky doma i v zahraničí.

Ceny

1977 Udelenie štipendia Ľ. Fullu
2001 EX AECUO, Medzinárodná výstava Trienále akvarelu, Lučenec, Novohradská galéria
2005 2. místo v 2. mezinárodní malířské souteži Nadace Barceló, Praha
2012 Ocenenie maďarského združenia grafikov v Budapešti na MBK v Plzni

Prosím, zvoľte kartu.