Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Silvia Lacková Čúzyová, PhD.

Fotografia
Katedra
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
E‑mail
silvia.lackova.cuzyovaaaatruni.sk
Miestnosť
616
Klapka
Konzultačné hodiny
Streda 15:30 – 17:00

 

 


Mgr. Silvia Lacková Čúzyová, PhD., (1981) študovala na odbore dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre dejín umenia a architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na VŠVU pôsobila ako riaditeľka Galérie Medium (2009 – 2017) a následne ako samostatný výskumný pracovník v Centre výskumu VŠVU (2016 – 2019), tiež tam pôsobila pedagogicky.

Profiluje sa ako historička umenia a kurátorka výstav súčasného umenia a dizajnu. Ako historička umenia sa dlhodobo venuje historiografii dejín umenia a kritiky výtvarného umenia (najmä v dekádach 40., 60., 90. roky 20. storočia, ako freelance kurátorka a intenzívne tiež ako recenzentka výstav súčasného umenia na Slovensku i v zahraničí. Publikovala štúdie a recenzie v katalógoch a tlačených aj elektronických médiách (Profil, Flash Art, Ostium…).

Od roku 2019 je odbornou asistentkou na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety dejiny umenia 1 – pravek, starovek, dejiny umenia 2 – ranokresťanské umenie, stredovek, dejiny umenia 3 – renesancia, barok, dejiny umenia 4 – 18. a 19. storočie, dejiny umenia 5 – 1. pol. 20. storočia, dejiny umenia 6 – 2. pol. 20. storočia, kritické písanie v anglickom jazyku, analýza výtvarného diela.