Skočiť na hlavný obsah

Publikácia Mgr. Silvie Lackovej Čúzyovej. PhD.

Pedagogička katedry pedagogiky výtvarného umenia, kunsthistorička a kurátorka Silvia Lacková Čúzyová sa podieľala na koncepcii výstavy významného českého vizuálneho umelca Michala Škodu (1962), v Alšovej jihočeskej galerii na zámku Hluboká nad Vltavou. Napísala text autorského katalógu STOPY,  ktorý rekapituluje jeho tvorbu. Vyšiel dvojjazyčne (CZ/EN), obsahuje viac ako 60 fotografických reprodukcií kresebných a sochárskych diel M. Škodu a bibliofilský zberateľský kus z neho urobil oceňovaný český grafický dizajnér Robert V. Novák. 

Silvia Lacková Čúzyová, pedagogue of the Department of Art Education (Faculty of Education - Trnava University), art historian and art curator, participated in the conception of the exhibition of the reknown Czech visual artist Michal Škoda (1962), in the Aleš South Bohemian Gallery at Hluboká nad Vltavou Castle, in the summer 2022. She wrote the text of the author's catalog STOPY/TRACES, which recapitulates his work. The book was published bilingually (CZ/EN), contains more than 60 photographic reproductions of M. Škoda's drawings and sculptures, and was made into a bibliophile collector's item by the award-winning Czech graphic designer Robert V. Novák. Skoda _Book

Skoda reproduction

Skoda_exposition