Skočiť na hlavný obsah

Mária Balážová : Ženský dezén

Názov monografie: Mária Balážová : Ženský dezén
Autori textov: Miroslava Urbanová, Roman Gajdoš
Koncepcia: Blažej Baláž
Editori: Blažej Baláž, Vladimír Beskid
Grafický dizajn: Štefan Blažo
Fotografie: Štefan Blažo, Martin Marenčin, Blažej Baláž, Mária Baloghová, Zuzana Dohnalová
Vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave, 2019
ISBN: 978­‑80­‑85132­‑84­‑7
Náklad: 250 ks
Formát: 235 × 290 mm
Jazyk: slovenský
Počet strán: 211

 

Monografia Mária Balážová : Ženský dezén prináša pohľad na dielo autorky etablovanej v širšom geografickom prostredí. Publikácia bola vydaná k výstave, ktorá bola realizovaná v Galérii Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila (september – október 2019), editormi publikácie boli Blažej Baláž a Vladimír Beskid, riaditeľ GJK v Trnave (publikácia bola čiastočne podporená grantom FPU). Dielo Márie Balážovej bolo reflektované už monograficky v roku 2009, vydalo Typi Universitatis Tyrnaviensis, vtedy bola jej tvorba skúmaná najmä z pozície definovania jej prínosu k rozvíjaniu post­‑geometrickej maľby a vymedzenia feminínno – maskulínnych vzťahov. Nová publikácia je komplexnejšia v obrazovej ale aj textovej časti, mapuje dielo autorky už od konca 70­‑tych rokov, venuje sa jej nosnému cyklu Hadia geometria a akcentuje najmä primárnejšie feministické východiská po roku 2010. Autorka skúma disciplinujúci a hierarchizovaný model práce v zóne, ktorá vytvára staro­‑novú pracovnú silu – feminizovanú a silne podriadenú, nielen v čase socializmu, ale aj teraz v kapitalizme. Ide aj o kritiku stereotypnej ženskej práce, na úrovni komodifikovaného zisku či úžitku, pričom sa pertraktuje nielen tento proces v industriálnom verejnom priestore, ale aj intímno­‑súkromnom. Tieto práce boli realizované v cykloch malieb a prác na papieri, prvý mal názov Parliamentary Feminist Tread (2015 – 2016), neskôr je to Neplatená domáca práca, ktoré tematizujú marginalizované, neviditeľné „ženské činnosti“, vyplývajúce z historických klišéovitých stereotypov, vytvárajúcich „poslušné subjekty“ a v cykle Domáce násilie ide o najrazantnejšie výpovede.

Autormi teoretických štúdií boli Miroslava Urbanová a Roman Gajdoš. Prínosom publikácie by mal byť relevantný umelecký a teoretický výskum a etablovanie nových feministických pohľadov v oblasti slovenského súčasného vizuálneho umenia.

Miroslava Urbanová (1991) je historička umenia, kurátorka a výtvarná kritička. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Universität Wien vo Viedni. Je členkou viedenského umeleckého kolektívu Frustracija. Od roku 2016 pripravila kurátorsky viacero samostatných ako aj kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Publikuje v domácich periodikách akými sú Profil, Jazdec, Artalk, Kapitál. Spoločne s Barborou Komarovou a Ľubošom Kotlárom pripravila kurátorsky a edične výstavu Y a sprievodnú publikáciu Take Care pri príležitosti 70. výročia založenia VŠVU v Bratislave. Externe pracovala v SNG Bratislava a v Múzeu Danubiana. Pracovala pre súkromné galérie: galériu Krokus v Bratislave a Loft 8 Galerie vo Viedni. V súčasnosti pracuje v Galérii Nedbalka v Bratislave.

Roman Gajdoš (1983) je kurátor a výtvarník. Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a Fakulte výtvarných umění v Brne. Od roku 2006 sa venuje kurátorskej práci. V roku 2010 vydal publikáciu Konceptuálny text – genéza a metamorfózy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. Bol spoluautorom monografií Mária Balážová / 1985 – 2009. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009 a Blažej Baláž : Moja cesta, Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. Publikoval štúdiu s názvom Projekcia lingvistického myslenia do výtvarného umenia súčasnosti. In Intermedialita: slovo – obraz – zvuk. Olomouc : Univerzita Palackého 2007 a text In Opposite Direction. In Prōtocollum 2016/17. Global Perspectives on Visual Vocabulary. Berlin : Dickersbach Kunstverlag. Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.