Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Katedra pedagogiky výtvarného umenia

Poslanie a program našej katedry

Katedra pedagogiky výtvarného umenia je špecializovaným umelecko­‑pedagogickým a vedecko­‑pedagogickým pracoviskom, ktoré reflektuje súčasný svet a aktuálne spoločenské zmeny prostredníctvom výtvarného umenia. Tolerantné prostredie našej katedry pestuje široké spektrum kultúrnych hodnôt, rôznorodých názorových orientácií i geografickú otvorenosť.

Zameriavame sa na voľnú tvorbu a umelecký experiment v oblasti výtvarnej edukácie, galerijnú pedagogiku a kultúrny manažment, školskú pedagogiku a didaktiku výtvarného umenia, rovnako ako na arteterapiu. Katedra pedagogiky výtvarného umenia má akreditované jednoodborové bakalárske štúdium v študijnom programe animácia výtvarného umenia a dvojodborové bakalárske štúdium s anglickým jazykom, slovenským jazykom, biológiou a dejepisom. Na tieto programy nadväzuje jednoodborové magisterské štúdium v študijnom programe pedagogika výtvarného umenia a dvojodborové magisterské štúdium v študijnom programe výtvarné umenie v kombinácii s anglickým jazykom, slovenským jazykom, biológiou a dejepisom.

Naše pracovisko ako jediné svojho druhu na Slovensku orientuje svojich študentov smerom ku kreativite a experimentovaniu v rámci profesijných pozícií galerijných pedagógov, animátorov a kultúrnych manažérov a odborníkov v oblasti učiteľstva výtvarného umenia na základných, stredných a špecializovaných umeleckých školách. Uplatnenie našich absolventov nevidíme len v priestore Slovenska, ale aj v širšom európskom kultúrnom prostredí.

 


Štruktúra katedry

Výtvarné umenie

Teória a dejiny výtvarného umenia

Didaktika, pedagogika, arteterapia