• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 2. 2021, minulý rok

obrázok

Program

 

9.00 otvorenie 
(prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.)
   
9.15 prednáškový blok I. s diskusiou
 
 • Vznik a vývoj kresťanského disentu ako prejav odporu voči likvidácií cirkví a náboženských spoločností 
  (prof. PhDr. Róbert Letz, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava)
 
 • Kresťanský disent a podoby výchovy a vzdelávania slobodného človeka 
  (prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
   
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
   
10.45 prednáškový blok II. s diskusiou
 
 • Vzdelávanie v podmienkach neslobody (väznice ako priestor vzdelávania) 
  (RNDr. František Mikloško, bývalý kresťanský disident a politik)
 
 • Slobodná formácia v neslobodných časoch (príklad vzdelávania a formácie jezuitov v ilegalite) 
  (prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
   
12.00 – 13.00 závery kolokvia, obed 
(jedáleň Pedagogickej fakulty TU v Trnave)

 

Poznámky k príspevkom:

Dĺžka doobedňajších príspevkov je 20 – 30 min. Prezentácia v PowerPointe je vítaná, technika v aule je zabezpečená.

Pozn. k epidemiologickým opatreniam:

V aule budeme dodržiavať všetky hygienické opatrenia platné v čase konania kolokvia zo strany Ústrednej krízovej komisie SR a Opatrenia dekanky Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Prosím, prineste si rúško, i keď v čase konania nebude na verejnosti povinné, počas kolokvia budeme rúška používať a budeme v dostatočnej vzdialenosti od seba. Hostí budeme čakať na vrátnici fakulty a po odmeraní teploty a dezinfekcii rúk prejdeme priamo do auly.

 

Galéria z podujatia