• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Súvisiace informácie:

V zmysle § 56 zákona č. 131/2002 o vysokých školách je základnou podmienkou prijatia na tento študijný program získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pri prijímaní na štúdium sú zohľadnené výsledky, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach a na maturitnom vysvedčení na strednej škole.

Súvisiace informácie:

Podmienkou prijatia na magisterský stupeň štúdia je úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, prípadne v príbuznom študijnom programe v odbore pedagogika.

Súvisiace informácie:

Súvisiace informácie:

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.