• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Učiteľské programy, Bc.

Sociálna pedagogika a vychovavateľstvo, Bc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii, Bc.

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, Mgr.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii, Mgr.

Záverečné a kvalifikačné práce

Kritériá písania kvalifikačných prác

Obhajoba záverečnej práce

Materiály k empirickej časti

Ďalšie informácie

Odovzdanie záverečných prác

  • Aktuálne termíny odovzdania sú zverejnené v harmonograme štúdia prislúchajúceho akademického roka.
  • Vedúci záverečnej práce je povinný zapísať študentom hodnotenia záverečnej práce do systému MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) najsnekôr ku dňu odovzdania práce, t. j. študent je povinný odovzdať vedúcemu práce záverečnú prácu pred daným termínom.
  • Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu (BP, DP) v 1 exemplári v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe a v 2 exemplároch CD s elektronickou formou práce, spolu s nimi analytický list, licenčnú zmluvy a test originality, ktoré budú vygenerované po vložení práce do centrálneho registra záverečných prác.