• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 11. 2019, minulý rok

Akademický rok 2018/2019
Forma štúdia denná
Stupeň štúdia 2.
Študijný program Y7501T08D2 – YSpaV­‑D2 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

1. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
YPŠM062 Matrimoniagogika P 3 PH 2 Semester
YPŠM067 Metodológia pedagogického výskumu P 2 S 2 1 Semester
YPŠM077 Pedagogicko­‑psychologická diagnostika P 4 S 1 1 Semester
YPŠM072 Predškolská pedagogika pre sociálnych pedagógov P 3 S 2 Semester
YPŠM075 Sociálna patológia a prevencia 2 P 4 PH 2 1 Semester
YPŠM076 Sociálna pedagogika 2 P 5 S 2 1 Semester
YPEM014 Sociológia výchovy P 3 S 2 Semester

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 20 kreditov.

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 20 kreditov.

1. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
YPŠM064 Finančná gramotnosť a základy podnikania P 3 S 1 1 Semester
YPŠM065 Inkluzívna pedagogika 1 P 4 S 2 1 Semester
YPŠM068 Metódy sociálnej pedagogiky 2 P 4 S 3 Semester
YPŠM069 Multikultúrna výchova P 4 PH 2 Semester
YPŠM070 Náhradná rodinná výchova P 3 S 2 Semester
YPŠM071 Pedagogika voľného času 2 P 4 S 2 1 Semester
YPŠM073 Priebežná prax 3 P 5 PH 3 Semester
YPŠM080 Výchovné poradenstvo P 3 PH 2 Semester
YPŠM081 Zážitkový pobytový kurz P 6 PH 4 Semester

2. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
YPŠM063 Mediálna výchova P 3 S 2 Semester
YPŠM066 Metodika výchovnej činnosti 2 P 3 PH 2 Semester
YPŠM074 Profesijná etika P 3 S 2 Semester
YPŠM056 Religionistika 2 P 4 S 2 1 Semester
YPŠM078 Sociálna politika P 3 S 2 Semester
YMIM081 Základy štatistického spracovania údajov P 4 S 2 1 Semester
YVUM082 Arteterapia PV 4 S 3 Semester
YPŠM082 Muzikoterapia PV 4 PH 3 Semester
YPŠM083 Základy rodinného práva PV 3 S 2 Semester
YPŠM084 Základy trestného práva PV 3 S 2 Semester

V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 20 kreditov.

2. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
YPŠM079 Súvislá prax P 6 PH 40 Semester

Predmety štátnej skúšky

Kód Predmet Ukončenie Typ Počet kreditov
1 YPŠM085 Diplomová práca s obhajobou UŠS P 20
2 YPŠM_ŠSSPP VČ Sociálna pedagogika a pedagogika voľného času UŠS P 4

Vysvetlivky:

Typ predmetu:

P – povinné predmety; PV – povinne voliteľné predmety; V – výberové predmety

Hodinové dotácie

P – prednáška; S – seminár; C – cvičenie; OP – odborná prax; ŠS – štátna skúška; DP – diplomová práca

Ukončenie predmetu

S – ukončenie skúškou; PH – ukončenie priebežným hodnotením; UŠS – ukončenie štátnou skúškou

 

Sumárna tabuľka

X/Y/Z – X(počet predmetov)/Y(počet kreditov)/Z(počet hodín)

P PV V Spolu
1. rok ZS 7/24/17 0/0/0 0/0/0 7/24/17
1. rok LS 9/36/24 0/0/0 0/0/0 9/36/24
2. rok ZS 6/20/14 4/14/10 0/0/0 10/34/24
2. rok LS 3/30/40 0/0/0 0/0/0 3/30/40
Predmety 25 4 0 29
Kredity 110 14 0 124