• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 11. 2019, pred tromi rokmi

Akademický rok 2019/2020
Forma štúdia externá
Stupeň štúdia 1.
Študijný program X7501R08E1 – XSPaV­‑E1 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

1. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB002 Dejiny výchovy a vzdelávania 1 P 4 S 2 1 Semester
XPŠB006 Filozofická antropológia P 4 S 2 1 Semester
XPŠB007 Filozofická propedeutika P 4 PH 1 1 Semester
XPŠB013 Pedagogická propedeutika P 4 S 2 Semester
XPŠB024 Psychologická propedeutika P 4 S 2 Semester
XPŠB035 Úvod do štúdia a akademické písanie P 3 PH 2 Semester

1. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB008 Kultúrna a sociálna antropológia P 3 PH 2 Semester
XPŠB012 Pedagogická komunikácia P 3 S 2 Semester
XPŠB017 Priebežná prax 1 P 5 PH 3 Semester
XPŠB021 Prosociálna výchova P 4 S 3 Semester
XPŠB026 Sociálna pedagogika 1 P 5 S 2 1 Semester
XPŠB039 Základy vývinovej psychológie P 5 S 2 2 Semester

2. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB003 Dejiny výchovy a vzdelávania 2 P 4 S 2 1 Semester
XPŠB004 Etika P 4 S 2 Semester
XPŠB005 Filozofia výchovy P 5 S 2 1 Semester
XPŠB011 Metódy sociálnej pedagogiky 1 P 4 S 3 Semester
XPŠB028 Sociálno­‑psychologický výcvik P 4 PH 3 Semester
XPŠB038 Základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia P 3 S 2 Semester

2. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB001 Aplikovaná sociálna psychológia P 4 S 2 1 Semester
XPŠB016 Poruchy psychického vývinu v detstve P 3 S 2 1 Semester
XPŠB025 Sociálna patológia a prevencia 1 P 3 PH 2 Semester
XPŠB027 Sociálna práca P 3 S 2 Semester
XPŠB033 Špeciálna pedagogika P 3 S 2 Semester
XPŠB034 Teória výchovy P 4 S 2 1 Semester
XPŠB036 Všeobecná didaktika P 3 S 2 Semester

3. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB003 Dejiny výchovy a vzdelávania 2 P 4 S 2 1 Semester
XPŠB011 Metódy sociálnej pedagogiky 1 P 4 S 3 Semester
XPŠB018 Priebežná prax 2 P 5 PH 3 Semester
XPŠB028 Sociálno­‑psychologický výcvik P 4 PH 3 Semester
XPŠB030 Sociálny manažment 2 P 4 PH 1 1 Semester
XPŠB038 Základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia P 3 S 2 Semester

3. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB001 Aplikovaná sociálna psychológia P 4 S 2 1 Semester
XPŠB010 Metodologický seminár k záverečnej práci P 4 S 2 Semester
XPŠB016 Poruchy psychického vývinu v detstve P 3 S 2 1 Semester
XPŠB025 Sociálna patológia a prevencia 1 P 3 PH 2 Semester
XPŠB027 Sociálna práca P 3 S 2 Semester
XPEB001 Sociológia detstva P 3 S 2 Semester
XPŠB033 Špeciálna pedagogika P 3 S 2 Semester

4. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB014 Pedagogická psychológia a psychológia výchovy P 5 S 2 2 Semester
XPŠB030 Sociálny manažment 2 P 4 PH 1 1 Semester
XVUB002 Hry s výtvarným materiálom PV 3 PH 2 Semester

4. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB032 Súvislá sociálno­‑pedagogická prax P 10 PH 80 Semester

Predmety štátnej skúšky

Kód Predmet Ukončenie Typ Počet kreditov
1 XPŠB_ŠSMS VČ Metodika sociálnej a výchovnej činnosti UŠS P 2
2 XPŠB_ŠSTZ Teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva UŠS P 2
3 XPŠB090 Záverečná práca s obhajobou UŠS P 10

Vysvetlivky

Typ predmetu

P – povinné predmety; PV – povinne voliteľné predmety; V – výberové predmety

Hodinové dotácie

P – prednáška; S – seminár; C – cvičenie; OP – odborná prax; BP – bakalárska práca; ŠS – štátna skúška

Ukončenie predmetu

PH – ukončenie priebežným hodnotením; S – ukončenie skúškou; UŠS – ukončenie štátnou skúškou

 

Sumárna tabuľka

X/Y/Z – X(počet predmetov)/Y(počet kreditov)/Z(počet hodín)

P PV V Spolu
1. rok ZS 6/23/14 0/0/0 0/0/0 6/23/14
1. rok LS 6/25/17 0/0/0 0/0/0 6/25/17
2. rok ZS 6/24/16 0/0/0 0/0/0 6/24/16
2. rok LS 7/23/17 0/0/0 0/0/0 7/23/17
3. rok ZS 6/24/16 0/0/0 0/0/0 6/24/16
3. rok LS 7/23/16 0/0/0 0/0/0 7/23/16
4. rok ZS 2/9/6 1/3/2 0/0/0 3/12/8
4. rok LS 4/24/80 0/0/0 0/0/0 4/24/80
Predmety 34 1 0 35
Kredity 140 3 0 143