• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 11. 2019, pred tromi rokmi

Akademický rok 2019/2020
Forma štúdia denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný program X7501R08D1 – XSPaV­‑D1 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

1. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB002 Dejiny výchovy a vzdelávania 1 P 4 S 2 1 Semester
XPŠB006 Filozofická antropológia P 4 S 2 1 Semester
XPŠB007 Filozofická propedeutika P 4 PH 1 1 Semester
XPŠB012 Pedagogická komunikácia P 3 S 2 Semester
XPŠB013 Pedagogická propedeutika P 4 S 2 Semester
XPŠB021 Prosociálna výchova P 4 S 3 Semester
XPŠB024 Psychologická propedeutika P 4 S 2 Semester
XPŠB035 Úvod do štúdia a akademické písanie P 3 PH 2 Semester

1. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB003 Dejiny výchovy a vzdelávania 2 P 4 S 2 1 Semester
XPŠB004 Etika P 4 S 2 Semester
XPŠB008 Kultúrna a sociálna antropológia P 3 PH 2 Semester
XPŠB017 Priebežná prax 1 P 5 PH 3 Semester
XPŠB026 Sociálna pedagogika 1 P 5 S 2 1 Semester
XPŠB028 Sociálno­‑psychologický výcvik P 4 PH 3 Semester
XPŠB039 Základy vývinovej psychológie P 5 S 2 2 Semester

V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 40 kreditov.

2. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB005 Filozofia výchovy P 5 S 2 1 Semester
XPŠB011 Metódy sociálnej pedagogiky 1 P 4 S 3 Semester
XPŠB025 Sociálna patológia a prevencia 1 P 3 PH 2 Semester
XPŠB033 Špeciálna pedagogika P 3 S 2 Semester
XPŠB034 Teória výchovy P 4 S 2 1 Semester
XPŠB038 Základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia P 3 S 2 Semester
XVUB002 Hry s výtvarným materiálom PV 3 PH 2 Semester
XPŠB041 Hudobná komunikácia PV 3 PH 2 Semester
XPŠB043 Tvorivá dramatika PV 3 PH 2 Semester
XVUB 053 Výtvarná komunikácia PV 3 S 2 Semester

2. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB001 Aplikovaná sociálna psychológia P 4 S 2 1 Semester
XPŠB015 Pedagogika voľného času 1 P 4 S 2 1 Semester
XPŠB016 Poruchy psychického vývinu v detstve P 3 S 2 1 Semester
XPŠB018 Priebežná prax 2 P 5 PH 3 Semester
XPŠB027 Sociálna práca P 3 S 2 Semester
XPŠB036 Všeobecná didaktika P 3 S 2 Semester
XPŠB040 Hry s hudobným materiálom PV 3 S 2 Semester
XSJB072 Literárna výchova PV 3 S 2 Semester
XPŠB042 Matrimoniológia PV 3 S 2 Semester
XPEB022 Prírodovedná propedeutika PV 3 S 2 Semester

V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 40 kreditov.

3. rok štúdia ZS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB009 Metodika výchovnej činnosti 1 P 4 S 2 Semester
XPŠB010 Metodologický seminár k záverečnej práci P 4 S 2 Semester
XPŠB023 Psychológia sociomorálneho vývinu P 4 S 2 Semester
XPŠB029 Sociálny manažment 1 P 4 S 1 1 Semester
XPŠB030 Sociálny manažment 2 P 4 PH 1 1 Semester
XPŠB032 Súvislá sociálno­‑pedagogická prax P 10 PH 80 Semester

3. rok štúdia LS

Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C OP BP ŠS Obdobie
XPŠB014 Pedagogická psychológia a psychológia výchovy P 5 S 2 2 Semester
XPŠB019 Projektovanie sociálno­‑pedagogickej činnosti P 4 S 2 Semester
XPEB001 Sociológia detstva P 3 S 2 Semester
XPŠB037 Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia P 4 S 2 1 Semester

Predmety štátnej skúšky

Kód Predmet Ukončenie Typ Počet kreditov
1 XPŠB_ŠSMS VČ Metodika sociálnej a výchovnej činnosti UŠS P 2
2 XPŠB_ŠSTZ Teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva UŠS P 2
3 XPŠB090 Záverečná práca s obhajobou UŠS P 10

Vysvetlivky

Typ predmetu

P – povinné predmety; PV – povinne voliteľné predmety; V – výberové predmety

Hodinové dotácie

P – prednáška; S – seminár; C – cvičenie; OP – odborná prax; BP – bakalárska práca; ŠS – štátna skúška

Ukončenie predmetu

PH – ukončenie priebežným hodnotením; S – ukončenie skúškou; UŠS – ukončenie štátnou skúškou

 

Sumárna tabuľka

X/Y/Z – X(počet predmetov)/Y(počet kreditov)/Z(počet hodín)

P PV V Spolu
1. rok ZS 8/30/19 0/0/0 0/0/0 8/30/19
1. rok LS 7/30/20 0/0/0 0/0/0 7/30/20
2. rok ZS 6/22/15 4/12/8 0/0/0 10/34/23
2. rok LS 6/22/16 4/12/8 0/0/0 10/34/24
3. rok ZS 6/30/90 0/0/0 0/0/0 6/30/90
3. rok LS 7/30/19 0/0/0 0/0/0 7/30/19
Predmety 40 8 0 48
Kredity 164 24 0 188