• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie s vyučujúcimi si dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúca katedry prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. streda 13:00 – 15:00
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. streda 12:45 – 13:45 
štvrtok 10:15 – 11:15 
Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e‑mailom tri dni vopred.
Tajomníčka katedry Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 13:00 – 15:30 
Alebo kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu.
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 13:00 – 15:30 
Alebo kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu.
Študijná po­rad­ky­ňa a… PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. streda 12:45 – 13:45 
štvrtok 10:15 – 11:15 
Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e‑mailom tri dni vopred.
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. štvrtok 10:30 – 12:30
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 13:00 – 15:30 
Alebo kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu.
Katedrová správky­ňa systému MAIS PaedDr. Janette Gubricová, PhD. pondelok 8:20 – 10:20 
utorok 11:10 – 12:10
Oddelenie pedagogických disciplín
Vedúca oddelenia prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. streda 13:00 – 15:00
PaedDr. Naďa Bizová, PhD. štvrtok 10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. pondelok 13:00 – 14:00 
utorok 10:00 – 12:00
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. pondelok 8:20 – 10:20 
utorok 11:10 – 12:10
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. štvrtok 10:30 – 12:30
Mgr. Ivan Podmanický, PhD. utorok 8:00 – 9:00, 13:30 – 14:30 
streda 14:00 – 15:00
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. streda 12:45 – 13:45 
štvrtok 10:15 – 11:15 
Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e‑mailom tri dni vopred.
Oddelenie psychologických disciplín
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. štvrtok 15:00 – 16:00, 18:00 – 19:00 
Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.
PhDr. Peter Kusý, PhD. štvrtok 11:00 – 13:00 
V inom čase je potrebné sa nahlásiť e‑mailom.
PhDr. Peter Szeliga, PhD. utorok 11:00 – 12:00 
streda 12:00 – 14:00
Oddelenie filozoficko­‑etických disciplín
Vedúci oddelenia doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. pondelok 10:00 – 11:00 
piatok 12:00 – 13:00
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. štvrtok 15:30 – 16:30, 18:00 – 19:00
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. utorok 12:00 – 12:30, 14:00 – 15:30
Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. streda 13:00 – 15:30 
Alebo kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu.
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. pondelok 8:30 – 9:30 
utorok 13:00 – 14:00
Externí zamestnanci katedry
Mgr. Jana Balážová, PhD. Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť e‑mailom.
Interní doktorandi
Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová streda, štvrtok, piatok
Mgr. Romana Podmaníková pondelok 10:30 – 12:30 
štvrtok 9:30 – 11:30
Externí doktorandi