• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (letný semester 2020/2021)
Vedúca katedry PaedDr. Viera Lagerová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 12:00 – 13:30 
(v kombinácii s e‑mailovou korešpondenciou so študentmi)
Zástupca vedúcej katedry Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:00 – 11:00 
utorok 9:30 – 11:00
Študijný po­rad­ca Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:00 – 11:00 
utorok 9:30 – 11:00
  Konzultácie študijného poradcu: pondelok 9:00 – 11:00; utorok 9:30 – 11:00
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:00 – 11:00 
utorok 9:30 – 11:00
Všetci zamestnanci
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. štvrtok 14:40 – 15:30 
(v kombinácii s e‑mailovou korešpondenciou so študentmi)
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:00 – 11:00 
utorok 9:30 – 11:00
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 12:00 – 13:30 
(v kombinácii s e‑mailovou korešpondenciou so študentmi)