• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 5. 2022, tento rok

Jazyk a kultúra – to sú aktuálne „slogany“ súčasnosti. Zohrávajú dôležitú úlohu v našom živote a sú predpokladom aj pre interkultúrne vnímanie sveta.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry zorganizovala pre svojich študentov dňa 12. 5. 2022 exkurziu do Viedne s cieľom bližšieho spoznávania nemecky hovoriacich krajín. Exkurziu povedie naša kolegyňa Dr. Judit Sipos, ktorá je zároveň certifikovanou sprievodkyňou Viedne.

Cieľom exkurzie je spoznávanie a vnímanie jazyka a kultúry Rakúska cez „interkultúrnu prizmu,“ započúvanie sa do varianty nemeckého jazyka – do tzv. „Austriacizmov“ a spoznanie hlavného mesta nemecky hovoriacej krajiny. Pridanou hodnotou tejto exkurzie je fakt, že sa jej zúčastnia aj študenti maďarskej „Széchényi univerzity“ v Györi a Pedagogickej vysokej školy v rakúskom Eisenstadte. Naši študenti – nemčinári takto budú mať možnosť nadviazať so zahraničnými študentmi kontakty, komunikovať výlučne v nemčine a rozhodnúť sa v budúcnosti o Erasmus­‑pobyte na týchto univerzitách.

 

obrázokobrázok