• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 3. 2019, pred tromi rokmi

Oznamujeme študentom, ktorí vypracúvajú svoje záverečnej práce v niektorom z nasledujúcich odborov: informatika, matematika, náboženská výchova alebo nemecký jazyk a literatúra, že zadania svojich záverečných prác si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte na treťom poschodí u pani Mišíkovej v pracovných dňoch v časoch od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00.