Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie s vyučujúcimi si dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 9:30 – 11:00 
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí.
Študijný po­rad­ca pre matematiku… PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 9:30 – 11:00 
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí.
Oddelenie matematiky
Vedúci oddelenia doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. pondelok 11:00 – 12:30
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. pondelok 11:15 – 12:45
PaedDr. Jana Fialová, PhD. piatok 8:30 – 9:30 
Ostatné podľa potreby a dohody.
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. streda 12:00 – 13:30
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. streda 12:00 – 13:00
PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 9:30 – 11:00 
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí.
Oddelenie informatiky
Vedúca oddelenia prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. pondelok 14:40 – 16:00 
Ostatné podľa potreby a dohody.
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. streda 15:00 – 15:30 
Ostatné podľa potreby a dohody.
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. pondelok 9:30 – 11:00 
Ostatné podľa potreby a dohody.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. utorok 9:00 – 11:00
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. utorok 13:30 – 14:30
Ing. Milan Štrbo, PhD. štvrtok 10:20 – 12:00