Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (letný semester 2020/2021)
Vedúci katedry doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 8:40 – 9:30, piatok 8:40 – 9:30 
alebo na mobile (+421 944 254 563)
Študijný po­rad­ca pre matematiku… doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 8:40 – 9:30, piatok 8:40 – 9:30 
alebo na mobile (+421 944 254 563)
  Konzultácie študijného poradcu: streda 8:40 – 9:30, piatok 8:40 – 9:30; alebo na mobile (+421 944 254 563)
Oddelenie matematiky
Vedúci oddelenia doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. adresa elektronickej pošty pondelok 12:00 – 13:30
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 17:00 – 18:30
PaedDr. Jana Fialová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. adresa elektronickej pošty piatok 15:30 – 17:00
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. adresa elektronickej pošty pondelok 12:00 – 13:00
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 8:40 – 9:30, piatok 8:40 – 9:30 
alebo na mobile (+421 944 254 563)
Oddelenie informatiky
Vedúca oddelenia prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 12:30 – 14:00
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 16:20 – 17:00
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. adresa elektronickej pošty streda 8:40 – 10:10
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:30 – 11:30
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. adresa elektronickej pošty utorok 12:50 – 13 – 50
Ing. Milan Štrbo, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 15:30 – 17:30