Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 427
  Klapka: 536
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., matematika, MFF UK, Bratislava, 1986
RNDr., algebra a teória čísel, 1986
Vedecká hodnosť: CSc., algebra a teória čísel, MFF UK, Bratislava, 1992
Vedecko‑pedagogický titul: doc., matematika, PdF MU, Brno, 1997

Priebeh pracovných pomerov

 • Stavebná fakulta SVŠT, «mesto», odborný asistent, 1986 – 1990
 • MÚ SAV, «mesto», vedecký pracovník, 1990 – 1995
 • Prírodovedecká fakulta OU, Ostrava, odborný asistent, 1995 – 1997
 • Prírodovedecká fakulta OU, Ostrava, docent, 1997 – 1999
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, docent, 1999 – doteraz

Oblasti pedagogickej činnosti

 • elementárna teória čísel,
 • základy štatistického spracovania údajov,
 • pravdepodobnosť a matematická štatistika,
 • teoretická aritmetika,
 • teória množín,
 • vybrané kapitoly z algebry,
 • vybrané kapitoly z teórie čísel,
 • matematická analýza,
 • elementárna matematika,
 • algebra.
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
31 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 0/3
  Diplomové: 0/4

Výber z publikačnej činnosti

 • Paštéka, M.: On Bucks Uniform Distribution in Compact Metric Spaces. Tatra Mount. Math. Publ., 56, (2013), 61 – 66.
 • Paštéka, M. – Václavíková, Z.: Remarks on the Permutations which PreserveWeight Density. Tatra Mount. Math. Publ., 56, (2013), 35 – 54.
 • Paštéka, M.: On Four Approaches to Density. Bratislava : VEDA. ISBN 978­‑80­‑224­‑1327­‑5. Frankfurt am Main : Peter Lang. ISBN 978­‑3­‑631­‑64941­‑1. 2013. 95 s.
 • Paštéka, M.: Note on the Permutations which Preserve Buck’s Measure Density. Mediterr. j. math. 6(2009), 125 – 134.
 • Paštéka, M.: Note on a subgroup of Levy’s group. Math. Slovaca 58, (2008), no. 5, 535 – 540.
 • Paštéka, M. – Giuliano Antonini, R.: A comparison theorem for matrix limitation methods with applications. Uniform distribution theory 1(2006), 87 – 109.
 • Strauch, O. – Paštéka, M. – Grekos, G.: Kloosterman‘s uniformly distributedsequences. Journal of Number Theory, 103, 2003, p. 1–15.
 • Frisch, S. – Paštéka, M. – Tichy, R. F. – Winkler, R.: Finitely additive measures on groups and rings. Rend. Circolo Matematico di Palermo, serie II, 1999, p. 323–340.
 • Paštéka, M.: The measure Density on Dedekind Domains. Ricerca di Matematica, 1997.
 • Paštéka, M.: Submeasures and Uniform Distribution on Dedekind Domains. Atti. Sem.Mat. Fis. Univ. Modena, XLV, 1997, p. 357–372.
 • Paštéka, M. – Tichy, R. F.: Distribution Problems on Dedekind Domains and Submeasures. Ann. Univ. Ferrara, Sez. VII. Sc. Math. XL, 1994, 1996, p. 191–206.
 • Paštéka, M.: Convergence of series and submeasures on the sets of positive integers. Math. Slovaca 40(1990), 273–278.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA 2/0146/14, Algebrická a pravdepodobnostná teória čísel a ich aplikácie, riešiteľ, 2014 – 201?.
 • VEGA 2/0206/10, Teória čísel a jej aplikácie, zástupca vedúceho projektu (zodpovedný riešiteľ za PdF TU), 2010 – 201?.
 • VEGA 2/7138/07, Teória čísel a jej aplikácie, MÚ SAV, Bratislava, spoluriešiteľ, 2007 – 2009.
 • VEGA 2/4138/04, Teória čísel, MÚ SAV, Bratislava, spoluriešiteľ, 2004 – 2006.
 • VEGA 2/1141/21, Niektoré otázky funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy, MÚ SAV Bratislava, spoluriešiteľ, 2000 – 2003.
 • VEGA 2/1227/94, Pravdepodobnostná a algebraická teória čísel, MÚ SAV Bratislava, spoluriešiteľ, 2000 – 2003.
 • GAČR 201/97/0433, Algebraické a analytické metódy v teórii čísel, Ostravská univerzita, spoluriešiteľ, 1997 – 2000.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Člen redakčnej rady Uniform distribution theory.
 • 3­‑krát pozvaný profesor na Universite Jean Monet, St. Etienne, Francúzko, v rokoch 1999, 2001, 2002.
 • Pozvaný prednášať na seminároch Université de Bretagne Occidentale, Brest, Francúzko, Université de Lumini, Lumuni, Francúzko, Université de Provence., Marseille, Francúzko.
 • Viac ráz pozvaný na krátkodobý pobyt na Technische Universität Graz, Rakúsko.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.