Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Jana Fialová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 424
  Klapka: 537
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, učiteľstvo vv predmetov pre 2. st. ZŠ v kombinácii matematika – prírodopis, 2007
PaedDr., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, učiteľstvo akademických predmetov matematika – biológia, 2008
PhD., Matematický ústav Slovenskej akadémie vied, 9­‑1­‑9 aplikovaná matematika, 2013

Kvalifikačné práce

 • Téma diplomovej práce: Geometrické znázorňovanie slovných úloh.
 • Téma rigoróznej práce: Tvorba počítačových kvízov z matematiky.
 • Téma doktorandskej práce: Quasi­‑Monte Carlo metódy a numerické integrovanie.

Priebeh pracovných pomerov

 • ZŠ s MŠ Brestovany, učiteľka, 2007 – 2008
 • MÚ SAV, odborný pracovník, 2009 – 2012
 • rodičovská dovolenka, 2012 – 2015

Výber z publikačnej činnosti

Aktívna účasť na konferenciách

 • Workshop, CIRM, Marseilles, Francúzsko, January 4. – 8. 2010.
 • Second International Conference on Uniform Distribution Theory, Strobl am Wolfgangsee, Austria, July 5. – 9., 2010.
 • 20th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Stará Lesná, September 5. – 9., 2011.

Publikačná činnosť

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA grant 2/0206/10: Teória čísel a jej aplikácie, 2010 – 2013.
 • APVV grant SK­‑AT­‑0005­‑12: Uniform distribution preserving maps and extremal values of integrals over copulas, 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.