Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Staff of the Department

Professional representation | Organizational structure | Tutorial teaching

Full Name and Titles Tutorial teaching 
(summer term 2019/2020)
Head of Department PaedDr. Milan Pokorný, PhD. Tuesday 9:30 – 11:00 
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí.
Secretariat Mgr. Martina Mišíková
Study Advisor (details in Slovak: pre…) PaedDr. Milan Pokorný, PhD. Tuesday 9:30 – 11:00 
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí.
Department of Mathematics
Head of Department doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. Monday 11:00 – 12:30
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. Monday 11:15 – 12:45
PaedDr. Jana Fialová, PhD. Friday 8:30 – 9:30 
Ostatné podľa potreby a dohody.
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. Wenesday 12:00 – 13:30
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. Wenesday 12:00 – 13:00
PaedDr. Milan Pokorný, PhD. Tuesday 9:30 – 11:00 
Konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí.
Department of Computer Science
Head of Department prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Monday 14:40 – 16:00 
Ostatné podľa potreby a dohody.
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Wenesday 15:00 – 15:30 
Ostatné podľa potreby a dohody.
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. Monday 9:30 – 11:00 
Ostatné podľa potreby a dohody.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. Tuesday 9:00 – 11:00
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. Tuesday 13:30 – 14:30
Ing. Milan Štrbo, PhD. Thursday 10:20 – 12:00