Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 6. 2019, pred tromi rokmi

 

V dňoch 20. a 21. júna 2019 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave konal 32. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIDMATTECH. Konferenciu dlhoročne organizujú univerzity štátov V4. Tento ročník konferencie sa konal pod záštitou rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.

Cieľom konferencie bolo predstaviť najnovšie poznatky z oblastí: materiálového inžinierstva, digitálnych technológií, prostriedkov IKT a ich využitím vo výskume, vzdelávaní a praxi. Konferencia bola určená pre učiteľov, odborníkov, doktorandov a talentovaných študentov z uvedených oblastí. Slávnostne ju otvorili najvyšší predstavitelia univerzity a mesta Trnava. Otvárací ceremoniál bol ukončený pozvanou prednáškou prof. dr. Zoltána Horvátha, PhD. dekana Fakulty informatiky ELTE v Budapešti s témou „How to decrease the Drop­‑out Rate of University Students“ a krátkym kultúrnym programom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke konferencie: http://didmattech.​truni.​sk/​2019/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

DidMatTech logo DidMatTech logo
DidMatTech logo DidMatTech logo
DidMatTech logo DidMatTech logo
DidMatTech logo DidMatTech logo
DidMatTech logo DidMatTech logo
DidMatTech logo DidMatTech logo