• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 5. 2019, pred tromi rokmi

Chart, pie chart.

Tím na Katedre chémie PdF TU pod vedením PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD. sa pripojil k projektu ROSES otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (The Relevance of Science Education – Second), medzinárodnej porovnávacej štúdii skúmajúcej efektívne faktory vplývajúce na prírodovedné a technické vzdelávanie. Predchádzajúca štúdia (ROSE) získala údaje z viac ako 50 krajín. Ambíciou novej štúdie (ROSES), do ktorej prisľúbilo v tejto chvíli účasť viac ako 40 krajín, je získať údaje, ktoré ukážu, či nastal po viac ako 10 rokoch posun postojov, vnímania, záujmov a motivácie vo vzťahu k prírodovedným a technickým predmetom medzi študentmi.