• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Held, Ľ. a kol.: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. I. : K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 173 s. [12,50 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑993­‑3.

Held, Ľ. a kol.: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. II. : Ku kľúčovým tézam obsahu prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 238 s. [18,30 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑994­‑0.

Held, Ľ.: Avogadro’s Hypothesis as a Critical Moment in Inductive Approach How to Build a Concept of Particle Composition of Gases. In DidSci 2016. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Pedagogical University of Cracow – Institute of Biology – Department of Education of Natural Sciences, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑037­‑9. Online, s. 47–49.

Held, Ľ.: K didaktickej rekonštrukcii budovania predstáv žiakov o časticovej stavbe látok. In Edukacja przyrodnicza. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑040­‑9. Online, s. 90–103. [1,19 AH].

Held, Ľ.: K terminologickým otázkam tvorby prírodovedného kurikula PK 2020. In Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978­‑80­‑8082­‑954­‑4. S. 32.

Kováčová, L., Held, Ľ.: Predstavy študentov učiteľstva o skleníkovom efekte. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Praha : Nakladatelství P3K, 2016. ISBN 978­‑80­‑87343­‑59­‑3. S. 74–79.

Kolarovič Andrej, Käslin Alexander, Wennemers Helma: Stereoselective synthesis of 3­‑substituted indolines, New Trends in Chemistry, 4 November 2016, PF UPJŠ, Košice; IL III); ISBN 978­‑80­‑8152­‑457­‑8.

Sivák Ivan, Berkeš Dušan, Kožíšek Jozef, Kolarovič Andrej: Chromatography­‑free stereoselective synthesis of (R)­‑3­‑benzylpiperidine. In Tetrahedron Letters, 57(10), pp. 1079–1082, 2016.

Hornáčková, A., Linkešová, M. Jednoduché pokusy s minerálmi. In Edukacja przyrodnicza. (ed. Piotr Bieniek) Krakov : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016, s. 201–214. ISBN 978­‑83­‑8084­‑040­‑9.

Linkešová, M., Paveleková, I., Knap, R. Funkčné technologické modely historických výrobných zariadení a ich didaktické využitie. Výroba cukru z cukrovej repy. Súčasný stav vyučovania chémie a jeho smerovanie / Mária Linkešová, Ivona Paveleková, Róbert Knap. In Edukacja przyrodnicza. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑040­‑9. Online, s. 188–200. [1,01 AH].

Linkešová, M., Paveleková, I., Knap, R. Functional Technologic Models of Historical Processing Devices and Their Didactic Use 3. Production of Sugar. In DidSci 2016. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Pedagogical University of Cracow – Institute of Biology – Department of Education of Natural Sciences, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑037­‑9. Online, s. 98–100.

Linkešová, M., Paveleková, I., Knap, R. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie. Výroba cukru z cukrovej repy. In DidSci 2016. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016. S. P23.

Linkešová, M., Paveleková, I., Knap, R. Functional technologic models of historical processing devices and their didactic use : 3. Production of sugar. In DidSci 2016. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016. S. 63.

Frišták, V., Graser, M., Pipíška, M., Micháleková­‑Richveisová, B., Soja, G. Pyrolysis products as soil fertilizers: Screening of potentially hazardous aromatic compounds (2016) Nova Biotechnologica et Chimica, 15(1), pp. 35–46.

Koprdová, A., Pipíška, M., Durešová, Z., Matušíková, I., Horník, M.: Analysis and autoradiographic imaging of the effect of chemical speciation on metals transport in vascular plants In Biotechnology & metals. Košice : Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS – Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2016. ISBN 978­‑80­‑89883­‑02­‑8. S. 33–34.

Reguli, J. Controversial Socio­‑scientific Issues in Chemistry Teachers’ Education. In Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, Pedagogical University, Kraków, Poland, June 29th – July 1st, 2016, s. 130–133. ISBN 978­‑83­‑8084­‑037­‑9.

Reguli, J., Paveleková, I. Bezpečnosť a regulácia potravinárskych aditív. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 20(3) 47–49 (2016). ISSN 1338­‑1024.

Reguli, J. Spotrebiteľská chémia ako príspevok k príprave chemicky gramotných učiteľov chémie. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Praha : PřF UK 2016, s. 20–23. ISBN 978­‑80­‑87343­‑59­‑3.

Reguli, J. Čo ďalej s chemickou olympiádou? In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 20(4), pp. 43–46 (2016); ISSN 1338­‑1024.

Reguli, J., Čičmanská, L. (Re)construction of Students’ Conceptions about Chemical Equilibrium by Peer­‑Led Team Learning. In ECRICE 2016. 13th European Conference on Research in Chemical Education, Barcelona 7 – 10 September. Book of Abstracts. P. 171.