• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Held, Ľ. Wykorzystanie zapomnianych informacji naukowych w obecnych i przyszłych programach nauczania przedmiotów przyrodniczych. In Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia? otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2015. ISBN 978­‑83­‑7271­‑967­‑6. S. 15–26. [0,69 AH].

Held, Ľ. Rekonštrukcia kurikula a výskumné aktivity žiakov / Ľubomír Held. In Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015. ISBN 978­‑80­‑8118­‑142­‑9. CD­‑ROM. S. 99–108.

Schubertová, R., Held, Ľ. Redefinícia mólu – pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie. In Scientia in educatione. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1804­‑7106. Vol. 6, no. 2 (2015), p. 121–129.

Held, Ľ. Mobilná analytika pri výskumných aktivitách žiakov. In Didaktika chemie a její kontexty. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978­‑80­‑210­‑7954­‑0. CD­‑ROM. S. 31–35.

Linkešová, M., Kurusová, H. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 1. Výroba mydla. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2015, roč. 19, č. 1, s. 23–28. ISSN 1338­‑1024.

Linkešová, M., Ruščančinová Worobelová, M. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 2. Výroba železa. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2015, roč. 19, č. 3, s. 17. ISSN 1338­‑1024.

Reguli, J., Paveleková, I. Spotrebiteľská chémia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 169 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑861­‑5.

Reguli, J., Paveleková, I. R a S vety už neplatia, nastúpil systém GHS. In Biológia, ekológia, chémia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 19(4) 21–24 (2015), ISSN 1338­‑1024.

Reguli, J. Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 278 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑868­‑4.

Reguli, J. Equilibrium between chemical knowledge and teaching skills in pre­‑service teachers’ education. In 6th Eurovariety in Chemistry Education: Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability. Tartu 30. 6. – 1. 7. 2015. S. 46–47. ISBN 978­‑9949­‑9654­‑2­‑7.

Reguli, J. 10 rokov Komunikácie vedy v príprave učiteľov chémie. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie Didaktika chemie a její kontexty. Sborník příspěvků z konference 20. – 21. 5. 2015. Brno : Masarykova univerzita 2015. S. 156–161. ISBN 978­‑80­‑210­‑7954­‑0. ⟨https://doi.​org/​10.​5817/​CZ.​MUNI.​P21079962015 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.

Reguli, J. 10 rokov spotrebiteľskej chémie v príprave učiteľov chémie. In ChemZi, 11(1), pp. 96–97 (2015). ISSN 1336­‑7242.