• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Projekt APVV­‑14­‑0070 Obdobie riešenia: 2014 – 2019

Riešitelia

  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
  • doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  • doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

Spoluriešiteľské pracovisko

  • Univerzita Komenského v Bratislave

Charakteristika projektu

Projekt vychádza z aktuálneho stavu prírodovedného vzdelávania v základných školách, najmä s ohľadom na reformu školského systému z roku 2008. Predstavuje dominantné myšlienky, prúdy a koncepcie v oblasti prírodovedného vzdelávania vo vyspelých krajinách sveta, rekonštruuje tradičné témy prírodovedného vzdelávania tak, aby sa vytvoril moderný a funkčný koncept kurikulárnej dokumentácie pre prírodovedné vzdelávanie v základných školách s možnosťou ich optimalizácie od roku 2020.

Výsledky a výstupy projektu

obrázok obrázok obrázok