• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Organizácia kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov

Absolvovanie kurzu je zároveň prípravou na vykonanie I., resp. II. kvalifikačnej skúšky. Jeho absolvovanie bude potvrdené osvedčením. Záujemca si môže vybrať tému písomnej práce a dohodnúť vedenie a konzultácie záverečnej práce ku kvalifikačnej skúške. Po vypracovaní práce mu bude umožnené obhajovať prácu na našej fakulte a absolvovať tak kvalifikačnú skúšku.

Štúdium zabezpečujeme odbornou študijnou literatúrou a námetmi na realizáciu výchovy k zdravej výžive v praxi.

Cestovné náklady a stravu hradí organizácia, ktorá vysiela účastníka kurzu.

Náklady spojené s realizáciou kurzu hradí organizátor (za účasť na kurze sa neplatí).

Komu je štúdium určené?

  • Učiteľom na prvom stupni ZŠ,
  • učiteľom prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ,
  • učiteľom spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ,
  • vedúcim pracovníkom školských stravovacích zariadení.

Kedy a kde sa koná ďalší kurz?

  • 4. marca 2005 v priestoroch Pedagogickej fakulty TU v Trnave.

Kontakty:

  Katedra chémie 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Priemyselná 4 
918 43 Trnava
  +421 33 5939 510 (sekretariát)
  adresa elektronickej pošty

Ak pošlete prihlášku e‑mailom na sekretariát katedry alebo poštou (na vyššie uvedené kontakty), zaradíme Vás do databázy záujemcov a pri organizácii kurzu v ďalšom termíne Vás oslovíme.