• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 

Časti bakalárskej štátnej záverečnej skúšky pre poslucháčov študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov – chémia v kombinácii:

  • obhajoba záverečnej práce,
  • skúška z predmetu chémia (tematické okruhy na prípravu, 20. 12. 2018),
  • skúška z predmetu teoretické základy výchovy, vzdelávania.

 

Časti magisterskej štátnej záverečnej skúšky pre poslucháčov študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov – chémia v kombinácii:

  • obhajoba záverečnej práce,
  • skúška z predmetu teória a prax vyučovania chémie (ikonatematické okruhy na prípravu 477,69 kB (466,49 KiB), 30. 8. 2012).