• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (letný semester 2020/2021)
Vedúci katedry doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 10:00 – 12:00
Zástupca vedúceho katedry doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:30 – 11:30
Tajomník katedry RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
Študijný po­rad­ca pre Bc. štú… RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 12:30 – 14:30
Študijný po­rad­ca pre Mgr.… RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 12:30 – 14:30
Študijná po­rad­ky­ňa pre… doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 10:00
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 10:00 – 11:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 10:00
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 10:00 – 11:00
Zamestnanci
RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. adresa elektronickej pošty streda 10:00 – 12:00
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 10:00 – 12:00
doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 10:00
PaedDr. Mária Orolínová, PhD. adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:30 – 11:30
Externí zamestnanci
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Dominika Koperová adresa elektronickej pošty
Mgr. Natália Priškinová adresa elektronickej pošty
Technickí pracovníci
Klaudia Slobodová adresa elektronickej pošty