• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., mim. prof.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: zástupca vedúceho katedry
  Miestnosť: 229
  Klapka: 518
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa (2012)

Akademický titul: Mgr. v odbore chémia, špecializácia biotechnológia (FPV UCM v Trnave 2002)
RNDr. v odbore chémia (FPV UCM v Trnave 2003)
PhD. v odbore biotechnológia (FCHPT STU v Bratislave 2008)
Vedecko‑pedagogický titul: docent v odbore environmentálne inžinierstvo (SF TU Košice 2015)

Priebeh pracovných pomerov

 • Katedra biotechnológií FPV UCM v Trnave, vedeckovýskumný pracovník (2003 – 2008)
 • Katedre biotechnológií FPV UCM v Trnave, odborný asistent (2008 – 2010)
 • Katedre ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave, odborný asistent (2010 – 2015)
 • Prodekan pre vedu a výskum na FPV UCM (2010 – 2016)
 • Katedre ekochémie a rádioekológie FPV UCM Trnava, docent (2016 – 2019)
 • Katedra chémie PdF TU v Trnave, docent (2016 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • molekulová a bunková biológia,
 • biochémia.

Výber z publikačnej činnosti

 • Pipíška, M., Trajteľová, Z., Horník, M., Frišták, V. Evaluation of Mn bioaccumulation and biosorption by bacteria isolated from spent nuclear fuel pools using 54Mn as a radioindicator. (2018) Radiochimica acta, vol. 106, no. 3, p. 217–228. (IF 1,202).
 • Pipíška, M., Valica M., Partelová, D., Horník, M., Lesný, J., Hostin, S. Removal of synthetic dyes by dried biomass of freshwater moss Vesicularia Dubyana : a batch biosorption study. (2018) Environments, vol. 5, no. 1, article no. 10.
 • Valica M., Pipíška M., Hostin S.: Effectiveness of Chlorella vulgaris inactivation during electrochemical water treatment. (2019) Desalination and water treatment, vol. 138, no. Jan, p. 190–199. (IF 1,234).
 • Pipíška M., Florková E., Nemeček P., Remenárová L., Horník M.: Evaluation of Co and Zn competitive sorption by zeolitic material synthesized from fly ash using Co60 and Zn65 as radioindicators. (2019) Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, vol. 319, no. 3, p. 855–867. (IF 1,186).
 • Prokop P., Jersáková J., Fančovičová J., Pipíška M.: Flower closure enhances pollen viability in Crocus discolor G. Reuss. (2019) Flora, vol. 250, no. Jan., p. 68–71. (IF 1,423).
 • Frišták, V., Micháleková­‑Richveisová, B., Víglašová, E., Ďuriška, L., Galamboš, M., Moreno­‑Jimenéz, E., Pipíška, M., Soja, G. Sorption separation of Eu and as from single­‑component systems by Fe­‑modified biochar: kinetic and equilibrium study (2017). In Journal of the Iranian Chemical Society, 14(3), pp. 521–530. (IF 1,30).
 • Pipíška, M., Richveisová, B. M., Frišták, V., Horník, M., Remenárová, L., Stiller, R., Soja, G. Sorption separation of cobalt and cadmium by straw­‑derived biochar: a radiometric study (2017). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311(1), pp. 85–97. (IF 0,983).
 • Micháleková­‑Richveisová, B., Frišták, V., Pipíška, M., Ďuriška, L., Moreno­‑Jimenez, E., Soja, G. Iron­‑impregnated biochars as effective phosphate sorption materials (2017). In Environmental Science and Pollution Research, 24(1), pp. 463–475. (IF 2,67).
 • Frišták, V., Graser, M., Pipíška, M., Micháleková­‑Richveisová, B., Soja, G. Pyrolysis products as soil fertilizers: Screening of potentially hazardous aromatic compounds (2016). In Nova Biotechnologica et Chimica, 15(1), pp. 35–46.
 • Koprdová, A., Pipíška, M., Durešová, Z., Matušíková, I., Horník, M.: Analysis and autoradiographic imaging of the effect of chemical speciation on metals transport in vascular plants. In Biotechnology & metals. Košice : Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2016. ISBN 978­‑80­‑89883­‑02­‑8. S. 33–34.

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA 1/0110/19: Štúdium využiteľnosti pyrolýznych produktov na báze odpadovej biomasy a čistiarenských kalov v environmentálnych aplikáciách, obdobie riešenia: 2019 – 2021.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.