• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

RNDr. Vladimír Frišták, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: tajomník katedry
  študijný po­rad­ca pre Bc. štú­dium
  študijný po­rad­ca pre Mgr. štú­dium
  Miestnosť: 229
  Klapka: 518
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa (2018)

Akademický titul: Mgr. – v odbore chémia, špecializácia aplikovaná chémia a biotechnológie (FPV UCM v Trnave 2011)
RNDr. – v odbore chémia (FPV UCM v Trnave 2012)
PhD. – v odbore analytická a bioanalytická chémia (FPV UCM v Trnave 2014)

Stáže a študijné pobyty

 • Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Rakúsko (2013 – 2014)
 • Agroscope Institute ISS, Zürich, Švajčiarsko (2015)
 • Univesidad Autónoma de Madrid, Madrid, Španielsko (2015)
 • Fort Lauderdale Research and Education Center, IFAS University of Florida, USA (2019)

Priebeh pracovných pomerov

 • Energy Department, Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Rakúsko (junior scientist, 2014 – 2016)
 • Oddelenie chemických procesov, Slovenské Elektrárne a. s., Mochovce (technik správy projektu vo výstavbe, 2017)
 • Katedra chémie PdF TU v Trnave (odborný asistent, 2017 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • analytická chémia,
 • anorganická chémia,
 • chémia a životné prostredie,
 • toxikológia a základy laboratórnej práce,
 • chemická technológia.

Výber z publikačnej činnosti

 • Frišták, V., Pipíška, M., Valovčiaková, M., Lesný, J. Application of response surface methodology (RSM) for optimization of zinc extraction from anaerobic sewage sludge. (2018) Environmental engineering and management journal, vol. 17, no. 7, p. 1685–1692. (IF 1,334).
 • Frišták, V., Pipíška, M., Hubeňák, M., Kadlečíková, M., Galamboš, M., Soja, G. Pyrogenic materials­‑induced immobilization of Eu in aquatic and soil systems : comparative study. (2018) Water, Air & Soil Pollution, vol. 229, no. 5, article no. 146. (IF 1,769).
 • Frišták, V., Pipíška, M., Soja, G. Využitie biouhlia na imobilizáciu ťažkých kovov v pôdach zaťažených hutníckym priemyslom (2018) In Scientia et eruditio, roč. 2, č. 1, s. 7–15.
 • Moreno­‑Jimenéz, E., Acena­‑Heras, A., Frišták, V., Heinze, S., Marschner, B. The effect of biochar amendments on phenanthrene sorption, desorption and mineralization in different soils. (2018) PEERJ, vol. 6, no. june, article no. e5074.
 • Soja, G., Sekulic, L., Jagerhofer, R., Frišták, V., Pfeifer, Ch. Phosphorus recycling with biochar and hydrochar produced from different feedstocks. (2018) Geophysical research abstracts, vol. 20, EGU2018­‑10039.
 • Frišták, V., Moreno­‑Jimenéz, E., Fresno, T., Diaz, E.: effect of physical and chemical activation on arsenic sorption separation by grape seeds­‑derived biochar. (2018) Separations, vol. 5, no. 4, article no. 59.
 • Dieguez­‑Alonso, A., Anca­‑Couce, A., Frišták, V., Moreno­‑Jiménez, E., Bacher, M., Bucheli, T., Cimò, G., Conte, P., Hagemann, N., Haller, A., Hilber, I., Husson, O., Kammann, C. I., Kienzl, N., Leifeld, J., Rosenau, T., Soja, G., Schmidt, H. P. Designing biochar properties through the blending og biomass feedstock with metals : impact on oxyanions adsorption behaviour. (2019) Chemosphere, vol. 214, no. January, p. 743–753. (IF 4,427).
 • Frišták, V., Laughinghouse, H. D., Packová, A., Graser, M., Soja, G.: Monitoring of methylated naphthalenes in sludge­‑derived pyrogenic carbonaceous materials. (2019) Chemosphere, vol. 217, no. Feb, p. 456–462. (IF 5,108).
 • Frišták, V., Pipíška, M., Soja, G. Pyrolysis treatment of sewage sludge: a promising way to produce phosphorus fertilizer (2018). In Journal of Cleaner Production, article in press. (IF 5,715).
 • Frišták, V., Micháleková­‑Richveisová, B., Víglašová, E., Ďuriška, L., Galamboš, M., Moreno­‑Jimenéz, E., Pipíška, M., Soja, G. Sorption separation of Eu and as from single­‑component systems by Fe­‑modified biochar: kinetic and equilibrium study (2017). In Journal of the Iranian Chemical Society, 14(3), pp. 521–530. (IF 1,30).
 • Pipíška, M., Richveisová, B. M., Frišták, V., Horník, M., Remenárová, L., Stiller, R., Soja, G. Sorption separation of cobalt and cadmium by straw­‑derived biochar: a radiometric study (2017). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311(1), pp. 85–97. (IF 1,282).
 • Micháleková­‑Richveisová, B., Frišták, V., Pipíška, M., Ďuriška, L., Moreno­‑Jimenez, E., Soja, G. Iron­‑impregnated biochars as effective phosphate sorption materials (2017). In Environmental Science and Pollution Research, 24(1), pp. 463–475. (IF 2,67).
 • Rajec, P., Rosskopfová, O., Galamboš, M., Frišták, V., Soja, G., Dafnomili, A., Noli, F., Đukić, A., Matović Lj. Sorption and desorption of pertechnetate on biochar under static batch and dynamic conditions (2016). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 310(1), pp. 253–261. (IF 1,282).
 • Frišták, V., Friesl­‑Hanl, W., Wawra, A., Pipíška, M., Soja, G. Effect of biochar artificial ageing on Cd and Cu sorption characteristics (2015). In Journal of Geochemical Exploration. 159, pp. 178–184. (IF 2,464).
 • Frišták, V., Pipíška, M., Lesný, J., Soja, G., Friesl­‑Hanl, W., Packová, A. Utilization of biochar sorbents for Cd2+, Zn2+ and Cu2+ ions separation from aqueous solutions: comparative study (2015). In Environmental Monitoring and Assessment. 187, pp. 4093. (IF 1,633).
 • Frišták, V., Gablovičová, T., Pipíška, M., Micháleková, B., Lesný, J. Application of 65Zn and 54Mn isotopic dilution for evaluation of available soil manganese and zinc fractions in Western Slovak region. (2015). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 303(3), pp. 2489–2495. (IF 0,983).

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA 1/0110/19: Štúdium využiteľnosti pyrolýznych produktov na báze odpadovej biomasy a čistiarenských kalov v environmentálnych aplikáciách, obdobie riešenia: 2019 – 2021.
 • FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) – (09/14­‑09/16) – FERTI­‑MINE – From waste to fertilizer – phosphorus and carbon waste mining as nutrient recycling strategy for the future (zodpovedný riešiteľ).
 • BMLFUW – (Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management) – (01/15­‑01/16) – KOKOSAN – Combined in­‑situ remediation using biochar and compost for PAH and heavy metal­‑contaminated soils (zodpovedný riešiteľ).
 • BMWFW­‑OeAD­‑ICM – Akcia Slovensko – Rakúsko – IZOCHAR­‑SK02/2016 (01/16­‑09/16) (zodpovedný riešiteľ)

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.