• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Jana Bronerská, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 224
  Klapka: 515
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr. – učiteľstvo akademických predmetov chémia – biológia 2012
PhD. – teória vyučovania chémie – 2015

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, Katedra chémie, ako interný doktorand (2012 – 2015)
 • Základná škola Vysoká pri Morave (2015 – 2017)
 • Štátny pedagogický ústav, Oddelenie pre matematiku, informatiku a prírodovedné predmety (Príprava a implementácia odbornej, pedagogickej a legislatívnej dokumentácie v oblasti chémie (2016 – doteraz)
 • Pedagogická fakulta TU, Katedra chémie, ako odborný asistent (2017 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • technika a didaktika chemických pokusov,
 • metodológia pedagogického výskumu.

Výber z publikačnej činnosti

 • Bronerská, J. Experimentálna činnosť žiakov v učiteľskom diskurze / Student’s experimental activity from teacher’s points of view (2014). In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech.
 • Bronerská, J. Induktívne sprostredkovanie konceptu periodický zákon (2014). In Biológia, ekológia, chémia.
 • Bronerská, J. Monitoring IBSE activities effectiveness by the means of concept mapping in the topic of periodic law (2018). In Project­‑based Education in Science Education.
 • Held, Ľ., Bronerská, J. Periodický zákon: didaktická rekonštrukcia tém chemického vzdelávania (2018).

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt APVV 14­‑70: Prírodovedné kurikulum pre základnú školu, obdobie riešenia 2014 – 2019, riešiteľ.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.