• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 6. 2020, minulý rok

obrázok

Expertná skupina IBSETECH zriadená v rámci projektu 
„IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce“ (T963) 
organizuje

v dňoch 3. – 4. 8. 2020 vzdelávanie pre učiteľov chémie na základných školách a osemročných gymnáziách. obrázok
Miesto: Katedra chémie PdF TU v Trnave
Školitelia: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  Mgr. Jana Bronerská, PhD.
  Mgr. Natália Priškinová
  Mgr. Dominika Koperová
Participanti sa oboznámia s konceptom výskumného prístupu k chemickému vzdelávaniu, rozvoja pojmov, spôsobilostí vedeckej práce a postojov vo výučbe chémie ako to vyžaduje dnes platný iŠVP. Školenie má teoreticko­‑činnostný charakter. Učitelia sa oboznámia s logikou poznávania chemických konceptov, ich následnosťou a praktickými aspektami ich sprístupňovania. obrázok
Možnosť prihlásenia: prihláška otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 
  
  
obrázok obrázok obrázok