Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedom komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo biológie je prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.


Témy prác

Rámcové témy rigoróznych prác

Témy prác tohto študijného programu nie sú v súčasnosti zverejnené.

Okruhy otázok

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

Okruhy otázok tohto študijného programu nie sú v súčasnosti zverejnené…