• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 225
  Klapka: 519
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., odbor biológia, zameranie fyziológia rastlín, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 1997 – 2002
RNDr., rigorózna skúška v odbore biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2003
PhD. (externý doktorand), odbor fyziológia rastlín, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2002 – 2008
Vedecko‑pedagogický titul: doc., odbor 4.2.1 biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015

Priebeh pracovných pomerov

 • Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, výskumný pracovník, 2002 – 2003
 • Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, asistent/odborný asistent, 2003 – 2012
 • Ústav chémie a biochémie, Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně, post­‑doktorand/výskumný pracovník, 2012 – 2015
 • Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, docent, 2017 – doteraz

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  fyziológia rastlín, ťažké kovy, antioxidanty, fenolový metabolizmus, oxidačný stres, abiotický stres
  Záľuby: mäsožravé rastliny, bromélie/tilandsie, orchidey

Výber z publikačnej činnosti

 • ORCID (Connecting Research and Researchers): Jozef Kovacik (0000­‑0002­‑5701­‑0598) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • Kováčik, J. – Klejdus, B. (2008) Dynamics of phenolic acids and lignin accumulation in metal­‑treated Matricaria chamomilla roots. Plant Cell Reports 27: 605–615.
 • Kováčik, J. – Klejdus, B. – Hedbavny, J. – Bačkor, M. (2009) Salicylic acid alleviates NaCl­‑induced changes in the metabolism of Matricaria chamomilla plants. Ecotoxicology 18: 544–554.
 • Kováčik, J. – Klejdus, B. – Bačkor, M. (2009) Nitric oxide signals ROS scavenger­‑mediated enhancement of PAL activity in nitrogen­‑deficient Matricaria chamomilla roots: side effects of scavengers. Free Radical Biology and Medicine 46: 1686–1693.
 • Kováčik, J. – Klejdus, B. – Hedbavny, J. – Bačkor, M. (2010) Effect of copper and salicylic acid on phenolic metabolites and free amino acids in Scenedesmus quadricauda (Chlorophyceae). Plant Science 178: 307–311.
 • Kováčik, J. – Babula, P. – Klejdus, B. – Hedbavny, J. – Jarošová, M. (2014) Unexpected behaviour of some nitric oxide modulators under cadmium excess in plant tissue. PLoS ONE 9 (3), e91685.
 • Kováčik, J. – Babula, P. – Hedbavny, J. – Klejdus, B. (2014) Hexavalent chromium damages chamomile plants by alteration of antioxidants and its uptake is prevented by calcium. Journal of Hazardous Materials 273: 110–117.
 • Kováčik, J. – Dudáš, M. – Hedbavny, J. – Mártonfi, P. (2016) Dandelion Taraxacum linearisquameum does not reflect soil metal content in urban localities. Environmental Pollution 218: 160–167.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Hlavný riešiteľ niekoľkých grantov poskytnutých rektorom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
 • Spoluriešiteľ grantov Slovenskej vedeckej grantovej agentúry (VEGA), Agentúry pre výskum a vývoj (APVV) a Grantovej agentúry Českej republiky (GA ČR).

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

Členstvo v redakčných radách:

 • Acta Physiologiae Plantarum (Associate Editor),
 • Journal of Agronomy and Crop Science (člen redakčnej rady).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.