• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 223
  Klapka: 507
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: streda 12:00 – 13:50
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – biológia, 2000
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia, 2002
PhD., teória vyučovania biológie, 2008

Priebeh pracovných pomerov

 • Základná škola Trakovice, učiteľka, 2000 – 2004
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, interný doktorand, 2003 – 2008
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, odborná asistentka, 2008 – dnes

Oblasti pedagogickej činnosti

 • biológia a vývoj človeka (Mgr.),
 • teória a prax vyučovania biológie (Mgr.),
 • zabezpečovanie priebežnej a súvislej praxe (Mgr.).
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
22 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 8/5
  Diplomové: 12/4

Výber z publikačnej činnosti

 • Prokop, P., Fančovičová, J. (2006). Students’ ideas about the human body: Do they really draw what they know? Journal of Baltic Science Education 2, 86–95.
 • Fančovičová, J., Prokop, P. (2010). Development and initial psychometric assessment of the plant attitude scale. Journal of Science Education and Technology, 19(5), 415–42.
 • Prokop, P., Fančovičová, J. Fedor, P. (2010). Health is associated with anti­‑parasite behavior and fear of disease­‑relevant animals in humans. Ecological Psychology, 22(3), 222–237.
 • Prokop, P., Usak, M., Fančovičová, J. (2010). Risk of parasite transmission influences perceived vulnerability to disease and perceived danger, Behavioural Processes, 85, 52–57.
 • Fančovičová, J., Prokop, P. (2011): Plants have a chance: Outdoor educational programmes alter student’s knowledge and attitudes towards plants. Environmental Education Research. «in press»

Výber z účasti na riešení projektov

 • Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní. Štátny program výskumu a vývoja (spoluriešiteľ).
 • Projekt VEGA, Didaktické problémy elektronického vzdelávania, 2002 – 2004, č. 1/0240/03 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA, Vieš, čo vieš? 2010 – 2011, č. 175­‑006TVU­‑4/2010 (spoluriešiteľ).
 • Projekt cezhraničnej spolupráce ČR – SR „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko­‑slovenské přihraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“, 2009 – 2011, č. 22410320007 – projekt financovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom Českej a Slovenskej republiky (spoluriešiteľ).
 • VEGA 1/0124/11, Experimentálne overenie efektívnosti pitiev v kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej oblasti, 2011 – 2014 (vedúca projektu).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.