• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 10. 2021, minulý rok

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý si každoročne pripomíname 4. októbra, sa študenti katedry biológie opäť zúčastnili a lektorovali podujatie organizované CVČ Kalokagatia v Trnave.

Dňa 14. 10. 2021 mali deti možnosť zoznámiť sa s hospodárskymi, exotickými a inými živočíchmi a zúčastniť sa tvorivých a zábavných úloh.

Pod vedením docentky Jany Fančovičovej, PhD. prezentovala študentka 3. ročníka Valentína Bachratá deťom materských a základných škôl význam živočíchov v prírode a dôležitosť ich ochrany. Na tento cieľ boli vybrané druhy bezstavovcov, ktoré sú deťmi i verejnosťou menej obľúbené, zato však ich význam v prírode je nenahraditeľný. Zámerom bolo nielen vidieť a počuť, ale najmä dotknúť sa živočíchov a tým budovať pozitívny vzťah detí k živočíchom a k samotnej prírode.

obrázok obrázok

Študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Katedry biológie a Pedagogickej fakulty.