• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 3. 2019, pred tromi rokmi

Oznamujeme študentom (ktorí vypracúvajú svoje záverečnej práce v odbore chémia alebo biológia), že zadania svojich záverečných prác si môžu prebrať na sekretariáte KCH a KB od pondelka (18. 3. 2019) a to každý deň, v rámci pracovnej doby, teda od 7:30 do 15:30.

V prípade, že si študent nemôže zadanie prebrať, môže poveriť svojho spolužiaka, aby mu zadanie prebral, alebo osloviť pani Dovičičovú e‑mailom.