Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 4. 2017, pred piatimi rokmi

obrázok

Séria odborných prednášok s praktickými metodickými návodmi

Prednášky sa konajú pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.

obrázok

Prednášatelia:

Mgr. Michal Bodorík, PhD. (KAJL FF KU Ružomberok) 
Doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (IAAA FF PU Prešov) 
PaedDr. Jana Gajarská (riaditeľka CPPPaP Hlohovec) 
PaedDr. Kvetoslava Mojtová (riaidteľka SCŠPP Nová Dubnica) 
Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (KAJaL PdF TU Trnava) 
Mgr. Svetlana Síthová (riaditeľka SCDM Mirabilis Partizánske) 
Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (KŠP PdF TU Trnava)

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke podujatia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)