Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (letný semester 2020/2021)
Vedúca katedry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 8:00 – 8:45 (agenda VK) 
streda 16:30 – 18:00 (záverečné práce, ŠVOUČ)
Zástupkyňa vedúcej katedry Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:00 – 11:30
Tajomníčka katedry PhDr. Xénia Liashuk, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 11:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:00 – 11:30
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 15:30 – 17:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:00 – 11:30
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 15:30 – 17:00
Katedrová správky­ňa systému MAIS PhDr. Xénia Liashuk, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 11:00
Všetci zamestnanci
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. adresa elektronickej pošty utorok 11:00 – 12:30
Mgr. Petra Hitková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:00 – 11:30
Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 18:00 – 18:30
PhDr. Xénia Liashuk, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 11:00
BA, PGdip. Aaron McCauley adresa elektronickej pošty utorok 11:10 – 12:00 
štvrtok 13:50 – 14:40
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 13:00 – 14:30
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 8:00 – 8:45 (agenda VK) 
streda 16:30 – 18:00 (záverečné práce, ŠVOUČ)
Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:00 – 11:30
Interní doktorandi
M. A. Louise Kocianová adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Sucháňová adresa elektronickej pošty štvrtok 9:30 – 11:00