Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 4. 2020, minulý rok

Milí študenti,

Katedra anglického jazyka a literatúry Vám v akademickom roku 2020/21 ponúka nasledujúce povinne voliteľné predmety:

 

1. učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

  • bakalársky stupeň
zimný semester
XAJKB019 poviedka v anglo­‑americkej literatúre (2. a 3. ročník)
XAJKB017 konverzácia v anglickom jazyku (2. a 3. ročník)
XAJKB018 angličtina pre akademické a špecifické účely 2 (iba 3. ročník)
letný semester
XAJKB021 americká angličtina (2. a 3. ročník)
XAJKB016 angličtina pre akademické a špecifické účely 1 (iba 2. ročník)
  • magisterský stupeň (2. ročník)
zimný semester
YAJKM010 literatúra pre deti a mládež
YAJKM011 prekladateľský seminár

2. učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové)

  • bakalársky stupeň
zimný semester
XAJJB123 konverzácia v AJ (KvAJ)
XAJJB124 angličtina pre akademické a špecifické účely 2 (iba 2. a 3. ročník)
XAJJB128 prekladateľský seminár
letný semester
XAJJB122 angličtina pre akademické a špecifické účely 1 (iba 1. a 2. ročník)
XAJJB129 americká angličtina
  • magisterský stupeň (1. ročník)
letný semester
YAJJM116 bilingválne vzdelávanie a CLIL
YAJJM113 vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami

 

V prípade nejasností a otázok kontaktujte e‑mailom študijnú poradkyňu Mgr. Hanu Vančovú, PhD. (adresa elektronickej pošty).

Želáme Vám veľa úspechov v štúdiu.