Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Zuzana Sucháňová

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: interná doktorandka
  Miestnosť: 531
  Klapka: 528
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2012: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra.

Priebeh pracovných pomerov

  • Od 1. 9. 2018 – doktorand na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Oblasti pedagogickej činnosti

  • Pedagogická činnosť zameraná na didaktiku anglického jazyka, CEFR, vyučovanie anglickej lexiky.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.