Skočiť na hlavný obsah

Ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov na akad. rok 2021/2022

Milí študenti,

Katedra anglického jazyka a literatúry Vám v akademickom roku 2021/22 ponúka nasledujúce povinne voliteľné predmety. Katedra si vyhradzuje právo reálne otvoriť len predmety s dostatočným počtom študentov (ktorí sa prihlásili počas predzápisu v apríli a máji), preto je dôležité, aby ste sa na predmety, o ktoré máte záujem, prihlásili v stanovenom čase. Ak sa náhodou predmet, na ktorý ste sa prihlásili, napokon pre nízky záujem neotvorí, tak sa počas prvých dvoch týždňov semestra môžete dodatočne zapísať na iný (už otvorený) predmet z našej ponuky.

AJaK – anglický jazyk a anglofónne kultúry – Bc. stupeň

zimný semester
XAJaKB012 základy latinského jazyka
XAJaKB018 história a kultúra Kanady
letný semester
XAJaKB008 praktický seminár z anglickej fonetiky
XAJaKB009 dynamika slovnej zásoby
XAJaKB010 história a kultúra Írska
XAJaKB019 kultúrno­‑historická exkurzia

V tomto programe musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PVP) minimálne 15 kreditov. Ostatné kredity potrebné na získanie konečného počtu kreditov (do 180) môže získať absolvovaním výberových predmetov. Odporúčame, aby si študent zapisoval výberové predmety z ostatných bakalárskych programov na KAJL (AJK alebo AJJ) – také, ktoré ešte neabsolvoval.

AJaK – anglický jazyk a anglofónne kultúry – Mgr. stupeň

zimný semester
YAJaKM012 základy prekladateľstva umeleckej literatúry
letný semester
YAJaKM010 audiovizuálny preklad
YAJaKM011 latinský jazyk a európska kultúra
YAJJM117 kultúrno­‑historická exkurzia

V tomto programe musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PVP) minimálne 9 kreditov. Ostatné kredity potrebné na získanie konečného počtu kreditov (do 120) môže získať absolvovaním výberových predmetov. Odporúčame, aby si študent zapisoval výberové predmety z ostatných magisterských programov na KAJL (AJK alebo AJJ) – také, ktoré ešte neabsolvoval.

AJJ – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné aj externé) – Bc. stupeň

zimný semester
XAJJB123 konverzácia v AJ (KvAJ)
XAJJB124 angličtina pre akademické a špecifické účely 2 (iba 3. ročník)
XAJJB126 interkultúrna komunikácia
letný semester
XAJJB122 angličtina pre akademické a špecifické účely 1 (iba 2. ročník)
XAJJB128 prekladateľský seminár
XAJJB129 americká angličtina
XAJJB300 literárno­‑historická exkurzia

V tomto programe musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PVP) minimálne 18 kreditov. Ostatné kredity potrebné na získanie konečného počtu kreditov (do 180) môže získať absolvovaním výberových predmetov. Odporúčame, aby si študent zapisoval výberové predmety z ostatných bakalárskych programov na KAJL (AJK alebo AJaK) – také, ktoré ešte neabsolvoval.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte e‑mailom študijnú poradkyňu Mgr. Hanu Vančovú, PhD. 
(adresa elektronickej pošty).

AJJ – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné aj externé) – Mgr. stupeň

zimný semester
YAJJM113 vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami
letný semester
YAJJM116 bilingválne vzdelávanie a CLIL
YAJJM117 kultúrno­‑historická exkurzia
YAJJM119 hodnotenie a testovanie jazykovej kompetencie

V tomto programe musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PVP) minimálne 6 kreditov. Ostatné kredity potrebné na získanie konečného počtu kreditov (do 120) môže získať absolvovaním výberových predmetov. Odporúčame, aby si študent zapisoval výberové predmety z ostatných magisterských programov na KAJL (AJJ alebo AJaK) – také, ktoré ešte neabsolvoval.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte e‑mailom študijnú poradkyňu Mgr. Hanu Vančovú, PhD. 
(adresa elektronickej pošty).

AJK – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) – Bc. stupeň

zimný semester
XAJKB019 poviedka v anglo­‑americkej literatúre (2. a 3. ročník)
XAJKB017 konverzácia v anglickom jazyku (2. a 3. ročník)
XAJKB018 angličtina pre akademické a špecifické účely 2 (iba 3. ročník)
letný semester
XAJKB021 americká angličtina (2. a 3. ročník)
XAJKB016 angličtina pre akademické a špecifické účely 1 (iba 2. ročník)

V tomto programe musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) minimálne 6 kreditov. Ostatné kredity potrebné na získanie konečného počtu kreditov (do 180) môže získať absolvovaním výberových predmetov. Odporúčame, aby si študent zapisoval výberové predmety z ostatných bakalárskych programov na KAJL (AJJ alebo AJaK) – také, ktoré ešte neabsolvoval.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte e‑mailom študijnú poradkyňu Mgr. Hanu Vančovú, PhD. 
(adresa elektronickej pošty).

AJK – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) – Mgr. stupeň

zimný semester
YAJKM010 literatúra pre deti a mládež
YAJKM011 prekladateľský seminár

V tomto programe musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PVP) minimálne 3 kredity. Ostatné kredity potrebné na získanie konečného počtu kreditov (do 120) môže získať absolvovaním výberových predmetov. Odporúčame, aby si študent zapisoval výberové predmety z ostatných magisterských programov na KAJL (AJJ alebo AJaK) – také, ktoré ešte neabsolvoval.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte e‑mailom študijnú poradkyňu Mgr. Hanu Vančovú, PhD. 
(adresa elektronickej pošty).

 

Želáme Vám veľa úspechov v štúdiu.