Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

blank space for profile photo

  Position: Clerk of Department
  Room: 526
  Extension: 547
  E‑mail: e-mail

Education and Qualification Growth

Academic Degree: 2021: (PhD.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; ?.
2012: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra.

Areas of Teaching

  • Pedagogická činnosť zameraná na didaktiku anglického jazyka, CEFR, vyučovanie anglickej lexiky.

Please, select one of informational tabs.