Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Mgr. Jakub Hriňák, PhD.

blank space for profile photo

  Position: podpredseda AS PdF TU za študentskú časť
  Room: 532
  Extension: 561
  E‑mail: e-mail

Education and Qualification Growth

2007 – 2012: Bilingválna slovensko­‑nemecká sekcia Gymnázia Dominika Tatarku, Poprad

Academic Degree: 2013 – 2018: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
201? – 2021: (PhD.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor ?

Qualification Works

  • dizertačná práca: ?. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. ? s.
  • diplomová práca: Využitie didaktických hier vo vyučovaní slovenského jazyka na nižšom sekundárnom stupni. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 80 s.
  • bakalárska práca: Próza predstaviteľov slovenskej moderny. Na príklade Ivana Kraska. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. 43 s.

Please, select one of informational tabs.