Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 12. 2021, minulý rok

Výsledky októbrového hlasovania:

LS 2021/22 bude KALJ PdF TU organizovať nasledujúce exkurzie:

ZS 2022/23 budeme organizovať exkurziu:

Edinburg 29. 9. – 3. 10. (podmienky budú spresnené neskôr)